Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Izjava ambasada zemalja Kvinte o nedavnoj Uredbi Centralne banke Kosova

Bild-Logo-Botschaft

Bild-Logo-Botschaft, © Auswärtiges Amt

28.01.2024 - Saopštenje za štampu

Izjava ambasada zemalja Kvinte o nedavnoj Uredbi Centralne banke Kosova, 28 januar, 2024

Ambasade Francuske, Nemačke, Italije, Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država napominju da nedavna Uredba Centralne banke Kosova (CBK) o platnom prometu koja ima za cilj da smanji falsifikovan gotov novac, zaštiti finansijsku stabilnost, kao i da poveća transparentnost tokova gotovine na Kosovu ipak izaziva zabrinutost u pogledu uticaja posebno na zajednice sa srpskom većinom.

Zabrinuti smo zbog uticaja uredbe, posebno na škole i bolnice, za koje čini se da za sada ne postoji nijedan održiv alternativni proces. Uredba će takođe neposredno uticati na svakodnevni život većine kosovskih Srba koji primaju novac/finansijsku pomoć iz Srbije.

Nakon razgovara o ovom pitanju sa premijerom u petak, Kvinta poziva na odlaganje primene uredbe kako bi se omogućio dovoljno dug period tranzicije i jasna i efikasna javna komunikacija. O ovom pitanju trebalo bi da se dalje razgovara u okviru dijaloga koji se vodi uz posredovanje EU.

Na početak stranice