Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Obaveštenje o zaštiti podataka

Članak

Ovde možete naći informacije o tome kako skupljamo podatke na našoj stranici, koje podatke sakupljamo i kako ih koristimo.

1.   Informacije o prikupljanju podataka 

a.    U ovom obaveštenju pružamo informacije o sakupljanju ličnih podataka kada koristite našu Internet stranicu. Lični podaci su svi podaci koji se odnose na Vas lično, kao na primer vaše ime i prezime, adresa, imejl ili ponašanje na Internet stranici.  

b.  Kada nas kontaktirate, vaši podaci (ime i prezime i/ili imejl adresa i broj telefona) kao i informacije koje ste uneli (uključujući lične podatke) čuvaju se kako bi se Vaš zahtev obradio u slučaju dodatnih pitanja. Skladištenje podataka je regulisano obaveznim periodima čuvanja koji su navedeni u Regulatornoj direktivi, koja dopunjuje Zajednička pravila procedure saveznih ministarstava. Zakonska osnova za obradu vaših ličnih podataka je član 6 (1) e GDPR-a u vezi sa članom 3 Saveznog zakona za zaštitu podataka.  Obrada vaših podataka je potrebna kako bi se uspostavio kontakt i adresirao vaš zahtev.


2.    Analiza korišćenja

a. Svaki put kada korisnik pristupi internet stranici Saveznog ministarstva spoljnih poslova ili preuzme određenu datoteku, podaci o ovom procesu se privremeno čuvaju i obrađuju u log fajlu.

Korišćenje IP adresa je takođe anonimizirano, tako da individualne aktivnosti ne mogu biti praćene. Poslednje dve oktete IP adresa se zamenjuju nulama.

Program za praćenje na našim serverima radi u okviru osigurane mreže zone sertifikovane od strane Savezne kancelarije za informatičku sigurnost (BSI) kako bi se zagarantovalo da podaci praćenja ne mogu biti pristupljeni od strane treće strane.

Ako ne želite da se vaša aktivnost na stranici registruje ili analizira možete aktivirati opciju “Ne prati me” u vašem Internet pretraživaču. Ova informacija se šalje od strane internet pretraživača koja komunicira internet stranici da li korisnik želi da njihova aktivnost bude praćena ili ne.

Kako bi saznali kako da ovo uradite u vašem internet pretraživaču, potražite na internetu na primer “kako aktivirati [ime internet pretraživača]”

b.   Sledeći podaci se prikupljaju od strane Javascript programa za praćenje:

•    Zahtev za preuzimanje datoteke (ime datoteke), datum i vreme zahteva
•    Tip internet pretraživača i verzija (npr. Internet Explorer 11)
•    Jezik na kome je internet pretraživač (npr. nemački)
•    Operativni sistem koji se koristi (npr. Windows 10)
•    Vrsta uređaja, model uređaja i marka uređaja
•    Rezolucija ekrana
•    Plug-inovi koji se koriste (npr. Flash, Java)
•    Internet adresa preko koje je korisnik pristupio internet stranici (prethodna stranica pristupljena od strane korisnika)
•    Anonimizirana IP adresa
•    Zemlja i region iz koje je poslat zahtev (iz koje je pristupljeno stranici)
•    Preuzimanja
•    Klikovi
•    Broj formulara koji je korišten (zavisno od toga koji su ciljevi definisani)

3.    Korišćenje kolačića

Pristup određenim stranicama stvara takozvane privremene kolačiće kako bi se olakšala navigacija. Ovi sesijski kolačići ne sadržavaju lične podatke i brišu se na kraju sesije. Kolačići se isto koristite ukoliko kupujete nešto na nekoj stranici. Oni nestaju nakon korišćenja.

Tehnologije kao što je Java pplets i activeX kontrole, koje omogućavaju da se prati korisničko ponašanje se ne koriste.

Poštanske i imejl adrese koje nam dostavite u vezi sa vašim upitima ili zahtevima za informacione materijale se koristi isključivo za komuniciranje sa vama i za slanje.

4.    Bilten

a.    Možete da se prijavite za jedan od naših biltena kako bi dobijali vesti i saopštenja za javnost od strane Saveznog ministarstva spoljnih poslova, ili da dobijate informacije o putovanjima i sigurnosti.  

b.   Za prijavljivanje na naše biltene mi koristimo proceduru duple provere. To znači da će vam nakon registracije poslati mejl kako bi nam potvrdili da li je imejl adresa tačna na kojoj želite da se pošalje bilten. Tek nakon vaše potvrde preko linka, se vaša imejl adresa čuva za dužinu trajanje prijave. Obrađivanje podataka se vrši prema članu 6 (1) GDPR-a. Ukoliko ne završite registraciju u okviru 24 sata, vaši podaci se brišu.

c.    Možete da povučete pristanak da dobijate bilten u svako vreme i da se odjavite tako što ćete kliknuti na link koji se nalazi u svakom mejlu biltena.

5.    Korišćenje plug-inova društvenih mreža

a.    Mi trenutno koristimo sledeće plug-inove za društvene mreže: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube (Google). Koristimo takozvano rešenje dva klika. Ovo znači da kada posetite našu internet stranicu, nikakvi lični podaci se ne prenose momentalno provajderima plug-inova. Samo ako kliknete na dugme za aktiviranje društvenih medija lični podaci će biti prebačeni odgovarajućem provajderu plug-ina i tamo sačuvani (za provajdere iz SAD-a to je SAD). Mi koristimo plug-inove kako bi informacije koje pružamo bile interensantnije kroz interakciju sa vama i sa drugim korisnicima. Zakonska osnova za korišćenje plug-inova je član 6 (1) e GDPR-a u vezi sa članom 3 Saveznog zakona za zaštitu podataka.

b.   Naročito naglašavamo da društvene mreže čuvaju podatke njihovih korisnika (npr. lične informacije, IP adrese itd) u skladu sa njihovim smernicama za korišćenje da koriste ove podatke za komercijalne namene. Možete da saznate više o o tome kako društvene mreže obrađuju vaše podatke ako pratite sledeće linkove: 

Facebook, Twitter, YouTube (Google).

c.   Savezno ministarstvo spoljnih poslova nema uticaja na to koji se podaci sakupljaju od strane društvenih mreža i kako se oni koriste. Ne možemo da identifikujemo koliko, gde i koliko dugo se podaci čuvaju, koliko se te mreže drže pravila da obrišu podatke, kako se ti podaci evaluiraju i povezuju, i kome se ti podaci prosleđuju.

d.    Zbog toga Vas molimo da pažljivo proverite koje lične podatke dajete društvenim mrežama kada koristite naš sajt. Ako ne želite da društvene mreže dobiju vaše lične podatke kroz vašu komunikaciju na našoj internet stranici, trebali bi da nas kontaktirate na drugi način, na primer kroz naš kontaktni formular.

6.    Vaša Prava

a.    U relaciji sa nama imate sledeća prava u vezi sa vašim ličnim podacima:

•    Pravo na pristup, član 15 GDPR-a
•    Pravo na opravdavanje, član 16 GDPR-a
•    Pravo na brisanje (pravo na zaborav), član 17 GDPR-a
•    Pravo na ograničavanje obrade, član 18 GDPR-a
•    Pravo na prigovor obrađivanju, član 21 GDPR-a
•    Pravo na prenos podataka, član 20 GDPR-a

b.    Ako je obrada vaših ličnih podataka baziran je na osnovu vašeg pristanka, imate pravo da ga povučete u svako vreme. Ovo povlačenja pristanka ne utiče na zakonitost korišćenja na osnovu vašeg pristanka pre vašeg povlačenja (član 7 (3) GDPR-a).

c.    Imate isto pravo da se žalite agenciji zaduženoj za zaštitu podataka o našoj obradi vaših ličnih podataka (član 77 GDPR-a)


Na početak stranice