Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Projekti Pakta za stabilnost za jugoistočnu Evropu na Kosovu

StabiPakt-Logo

StabiPakt-Logo, © AA

Članak

U okviru „Pakta za stabilnost za jugoistočnu Evropu“, nemačka Savezna vlada finansira projekte na Kosovu i drugim zemljama Zapadnog Balkana nacionalnog i regionalnog obima u cilju sprečavanja kriza, održavanju mira i rešavanju konflikata, posebno u sledećim oblastima:

- Međuetničko pomirenje i saradnja

- Jačanje civilnog društva

- Promocija ljudskih prava

- Osnaživanje žena u društvu i politici

- Promocija demokratije, priprema izbora / posmatranje izbora

- Promovisanje samouprave

- Parlamentarna i regionalna / međuregionalna saradnja

- Pomoć izbeglicama / povratnicima

- Poboljšanje vladinih i administrativnih sposobnosti / aktivnosti

- Borba protiv organizovanog kriminala

- Razvoj pravosuđa

- Sekondiranje/ savetnici


Zainteresovane organizacije mogu zatražiti projektnu dokumentaciju putem e -pošte: stabilitypactfund@pris.diplo.de


Prijave za projekat treba da budu napisane na nemačkom ili engleskom jeziku. Molimo vas da koristite dokumente koje dobijete kako bi podneli predlog projekta. Projektna dokuementacija se sastoji od formulara, detaljnog plana finansiranja, takozvanog „Logframe-a“ i deklaracije o zaštiti podataka.


Na početak stranice