Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Implementacione organizacije iz oblasti razvojne saradnje

Nemačke implementacione organizacije na Kosovu

Nemačke implementacione organizacije na Kosovu, © Nemačka ambasada u Prištini

Članak

Privredna saradnja je jedna od stubova bilateralne saradnje između Nemačke i Kosova. Ovde možete pročitati više o nemačkim organizacijama koje rade na Kosovu.

Nemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ)

GIZ
GIZ© GIZ

Nemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) sprovodi nemačko-kosovske projekte tehničke saradnje. GIZ pruža savetovanje i izgradnju kapaciteta za kosovsko civilno društvo, opštine, kompanije, udruženja i nauku.


GIZ je posebno aktivan na sledećim poljima:

  • Održivi ekonomski razvoj: Promocija preduzeća i udruženja, regionalni ekonomski razvoj, stručna obuka, digitalizacija i proširenje bivšeg nemačkog kampa KFOR -a u Prizrenu u Park za inovacije i obuku.
  • Klima i energija: povećanje energetske efikasnosti i uvođenje obnovljivih izvora energije na Kosovu
  • Otpad i kružna ekonomija

Osim toga, Nemački informativni centar za migracije, obuku i karijeru (DIMAK), u saradnji sa kosovskim Ministarstvom rada, savetuje ljude o mogućnostima zaposlenja i obuke na Kosovu, kao i legalnim mogućnostima za zapošljavanje u Nemačkoj.

Osim ovih projekata bilateralne saradnje, GIZ takođe vodi regionalne programe o prekograničnim pitanjima na Zapadnom Balkanu, uključujući oblasti stručne obuke, prava manjina, ruralnog razvoja, energetske efikasnosti i organizovanog kriminala.

GIZ na Kosovu


Kreditni institut za obnovu(KfW)

KfW-Logo
KfW-Logo© KfW

KfW Razvojna banka sprovodi nemačko-kosovske programe finansijske saradnje. Oni se fokusiraju se na sledeće sektore:

  • Održivi ekonomski razvoj: Finansijske usluge za mala i srednja preduzeća; Podrška preduzećima i stručnim školama u uspostavljanju modela dualnog stručnog osposobljavanja
  • Klima i energija: Povećanje energetske efikasnosti i uvođenje obnovljivih izvora energije na Kosovu
  • Upravljanje kanalizacionim sistemima i otpadom: Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, uspostavljanje integrisanog sistema upravljanja otpadom, uključujući izgradnju savremenih deponija        KfW na Kosovu                                     

Na početak stranice