Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Priznavanje stranih stučnih i visokoškolskih diploma u Nemačkoj

null

null, © Colourbox

22.01.2020 - Članak

Priznavanje stranih stručnih i visokoškolskih diploma se vrši preko nadležnih službi u Nemačkoj.  

U postupku priznavanja diploma nadležna služba u Nemačkoj proverava u kolikoj je meri Vaša inostrana stručna kvalifikacija ekvivalentna sa nemačkim referentnim pozivom i da li se priznavanje diplome može sprovesti.

Nadležnoj službi su za postupak priznavanja potrebna svedočanstva i dokumenti o sadržaju i dužini strane stručne kvalifikacije. Iskustvo u oblasti za koju posedujete stručnu kvalfikaciju je takođe važno.

Ako ste Vašu stručnu obuku ili visokoškolske studije završili u Nemačkoj neće vam biti potrebno priznavanje diplome.

Nadležnost za priznavanje stranih kvalifikacija imaju različite službe. Informacije možete pronaći na:

još sadržaja

Na početak stranice