Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Trenutne usluge Pravno-konzularnog odeljenja/Odseka za vize

Achtung

Achtung, © dpa

02.07.2020 - Članak

Pravno-konzularno odeljenje ambasade nudi ponovo ograničene konzularne usluge.

Na osnovu zdravstvenih mera u vezi sa COVID-19 pandemijom trenutno možemo da ponudimo samo ograničene konzularne usluge.

Za sledeće usluge se od sada mogu ponovo zatražiti termini:

 • Zahtev za izdavanje nemačkog pasoša, lične karte ili pasoša za decu
 • Overa potpisa
 • Zahtev za izdavanje potvrde o neosuđivanju (Führungszeugnis)
 • Pismo prihvatanja povodom spajanja porodice
 • Izjava o nasleđivanju
 • Potvrda o prelasku granice, potvrda napuštanja Nemačke
 • Upisivanje prijave o rođenju i/ili izjave o imenu.

Molimo vas da u ovim slučajevima pošaljete e-mail na corona@pris.diplo.de i navedete sledeće podatke (po mogućstvu na nemačkom ili engleskom jeziku):

 • Prezime i ime osobe koja će doći na Termin,
 • Datum rođenja osobe koja će doći na termin,
 • Broj pasoša ili lične karte osobe koja će doći na termin,
 • Koja vam je usluga potrebna (vidite liste gore),
 • Vaša e-mail adresa,
 • Vaš broj telefona.

Molimo Vas da uzmete u obzir da nećemo moći da vam damo termin ukoliko su vaši podaci nepotpuni.

Ukoliko vam je potrebna legalizacija, zahtev, zajedno sa dokumentima, možete trenutno predati samo u pisanoj formu.

Overe kopija su takođe moguće samo u pisanoj formi. Molimo vas da u ovom slučaju pošaljete originale i kopije (molimo vas da pošaljete jednostavne kopije bez overe kosovskog notara!). Nemojte da zaboravite da navedete potpunu adresu, e-mail i broj telefona i da u propratnom pismu izjavite šta vam je tačno potrebno. Bez potpunih podataka ne možemo obrađivati vaš zahtev.

Na početak stranice