Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Često postavljana pitanja

17.04.2018 - FAQ

FAQ

Često postavljana pitanja o putovanju bez viza u šengesku zonu za nosioce kosovskih pasoša ovde

Svi zahtevi za šengen vize (boravci do 90 dana u periodu od 180 dana) moraju se podneti u centru za predavanje zahteva spoljnog pružaoca usluga, kompanije „VisaMetric“, od septembra 2022. godine. Više nije moguće podneti prijavu u prostorijama ambasade. Dodatne informacije o proceduri možete pronaći ovde ili na internet stranici VisaMetric: https://www.visametric.com/kosovo/Germany/de

Zahtevi za nacionalne vize (boravci duži od 90 dana u periodu od 180 dana) moraju se podneti direktno u ambasadi kao i do sada. Više informacija o proceduri možete pronaći ovde.

Procedura za rezervaciju termina se razlikuje u zavisnosti od toga da li imate šengen vizu (boravci do 90 dana/pola godine, npr. posete, poslovna putovanja, turizam itd.) ili nacionalnu vizu (boravak duži od 90 dana/pola godine, npr. rad, obuka/studiranje, spajanje porodice itd.).

Termini za šengen vize se moraju rezervisati preko internet stranice pružaoca usluga VisaMetric: https://www.visametric.com/kosovo/Germany/de

Termini za nacionalne vize moraju se rezervisati preko portala za online rezervacije ambasade.

Nije moguće zakazati termin putem mejla ili telefona.

Detaljnije informacije o zakazivanju termina možete pronaći ovde.

Zakazivanje termina u ambasadi je u principu besplatno.

Ako zatražite termin za podnošenje zahteva za šengen vizu kod pružaoca usluga VisaMetric, naknada za ovu uslugu u iznosu 30 evra (uz dodatnih 30 evra za slanje pasoša), će u datom slučaju morati da se plati u celosti ili delimično prilikom rezervisanja termina. Ako otkažete svoj termin najmanje 72 sata unapred, preko VisaMetric portala za rezervacije, biće vam nadoknađene sve naknade koje ste već platili.

Prema članu 43 Viznog kodeksa, outsourcing podrazumeva saradnju sa spoljnim pružaocem usluga na osnovu ugovora. Spoljni pružalac usluga nema uticaj na proveravanje i odobravanje zahteva i nije uključen u štampanje i lepljenje nalepnica za vizu.

 Angažovanje spoljnog pružaoca usluga za prihvatanje zahteva obuhvata ceo proces prihvatanja, prosleđivanje zahteva ambasadi i vraćanje zahteva i propratnih dokumenata za vizu, što znači da spoljni pružaoc usluga (na Kosovu kompanija VisaMetric) obavlja sledeće:

Pružanje opštih informacija

 Zakazivanje termina za podnošenje zahteva

 Prijem i provera kompletnosti dokumentacije za podnošenje zahteva

 Unošenje podataka o podnosiocu zahteva u online obrazac za podnošenje zahteva (VIDEX)

 Prikupljanje biometrijskih podataka (otisci prstiju, fotografije)

 Naplaćivanje takse za vizu

 Prosleđivanje dokumenata, podataka i taksi u Odeljenje za vize u ambasadi

 Vraćanje pasoša.

 U zavisnosti od zahteva odgovarajuće ambasade, spoljni pružalac usluga može ponuditi i druge opcionalne usluge koje se plaćaju (npr. fotokopiranje, biometrijske fotografije pasoša, usluge prevođenja, premium i VIP usluge).

Da, VisaMetric će biti jedini (!) zvanični pružaoc usluga koji prihvata zahteve za šengen vize za nemačku ambasadu u Prištini od septembra 2022.

 Nakon uspešnog završetka regionalne procedure dodele za Evropu koja je sprovedena u Berlinu, kompanija VisaMetric je dobila koncesiju za usluge prihvatanja zahteva za vizu, između ostalog, i na Kosovu. Svoju delatnost obavlja na osnovu ugovora zaključenog sa nemačkim Saveznim ministarstvom spoljnih poslova. Ambasada u Prištini nije imala i nema uticaj na izbor pružaoca usluga.

1. korak:

Posetite internet stranicu VisaMetric-a na https://www.visametric.com/kosovo/Germany/  da biste saznali koji propisi važe za vaš zahtev za šengen vizu i za određeni cilju vašeg putovanja. Ako imate bilo kakvih pitanja, možete kontaktirati VisaMetric korisničku podršku (putem telefonske linije na nemačkom i albanskom jeziku ili putem e-maila).

2. korak:

Zakažite termin za prijem zahteva u VisaMetric centru u Prištini preko VisaMetric internet stranice. Prilikom rezervacije termina, taksa za uslugu u visini od 30 evra (eventualno dodatnih 30 evra za slanje pasoša) mora da se plati za svakog podnosioca zahteva. Ako se termin otkaže najmanje 72 sata unapred, ova naknada će biti vraćena.

3. korak:

Dođite tačno na svoj termin u VisaMetric centar za prihvatanje zahteva sa svim potrebnim dokumentima za prijavu koje ste identifikovali u koraku 1. Po dolasku u centar, vaš zahtev će primiti zaposleni u VisaMetric-u. Ovo uključuje prijem i proveru kompletnosti dokumentacije za podnošenje zahteva, kao i unos podataka o podnosiocu zahteva u online obrazac za prijavu VIDEX. Vaši biometrijski podaci (fotografija za pasoš i otisci prstiju) će tada biti preuzeti. Podnosilac zahteva tada mora da plati odgovarajuće takse za zahtev za vizu.

Pored toga, možete zasebno rezervisati dodatne usluge koje nudi VisaMetric i koje vas podržavaju u vašem podnošenju zahteva za vizu. Ovo su dobrovoljne i stoga naplative usluge koje nisu uključene u VisaMetric-ovu redovnu naknadu za uslugu pomenutu gore.

4. korak:

VisaMetric će poslati vašu dokumentaciju i zahtev u ambasadu u Prištini dan nakon vašeg podnošenja zahteva za vizu radi odlučivanja. Obrada u nadležnoj ambasadi može trajati do 15 kalendarskih dana.

5. korak:

Odluku o vašem zahtevu za vize (viza je odobrena ili odbijena) diplomatsko predstavništvo vraća u VisaMetric centar u zatvorenoj koverti zajedno sa vašim pasošem i svim originalnim dokumentima koje ste možda dostavili. VisaMetric će vas obavestiti da je zahtev obrađen u formi dogovorenoj prilikom podnošenja zahteva i vratiće vam pasoš.

6. korak:

Ishod 1) Viza je odobrena:

Želimo vam srećan put!

Molimo vas da odmah proverite da li je vaša viza ispravno izdata. Posebno da li je ispravno napisano vaše puno ime, broj pasoša, period važenja vize i svrha putovanja.

Napomena: Izdavanje šengenske vize ne daje vam pravo da uđete u šengenski prostor. Konačnu odluku donosi granična policija prilikom ulaska u šengenski prostor. Moguće je da će granična policija i od vas tražiti da pri ulasku dostavite dokumenta o vašim finansijskim mogućnostima, trajanju i svrsi vašeg boravka i zdravstvenom osiguranju. Zbog toga uvek treba da imate kompletnu dokumenataciju za vizu (npr. pozivnicu iz Nemačke, hotelsku rezervaciju, putno zdravstveno osiguranje) sa sobom kada ulazite u Nemačku.

Ishod 2) Vaš zahtev je odbijen:

Ako je vaš zahtev za vizu odbijen, mogu postojati različiti razlozi. Ove razlozi će stojati u obaveštenju o odbijanju. Obaveštenje sadrži i uputstva o pravnim lekovima, iz kojih se može videti kako se može preduzeti radnja protiv ovog obaveštenja (tzv. remonstracija).

Alternativno, u bilo kom trenutku možete podneti novu prijavu sa potpunim, odgovarajućim i proverljivim dokumentima.

Angažovanje spoljnog pružaoca usluga neće promeniti proces donošenja odluka u vezi sa podnetim zahtevima za vizu. Odluka o zahtevu za vizu (izdavanje ili odbijanje vize) je suvereni zadatak i, kao i do sada, donose je isključivo zaposleni ambasade. Zahtevi podneti VisaMetric-u biće prosleđeni odeljenju za vize Ambasade u Prištini na dalju obradu i donošenje odluke o zahtevu odmah po podnošenju zahteva.

Spoljnog pružaoca usluga plaća podnosilac zahteva za vizu. Naknada za uslugu od 30 evra uključuje sledeće usluge koje su neophodne za sve zahteve za vizu:

Pružanje informacija

Zakazivanje termina za podnošenje zahteva

Prijem i provera kompletnosti dokumentacije za podnošenje zahteva

Unošenje podataka o podnosiocu zahteva u online obrazac za podnošenje zahteva (VIDEX)

Prikupljanje biometrijskih podataka (otisci prstiju, fotografije)

Naplaćivanje taksi

Prosleđivanje dokumenata, podataka i taksi Odeljenju za vize u nadležnoj ambasadi

Dodatno se plaća i taksa u visini od 30 evra za slanje pasoša.

Dodatne naknade se primenjuju za dodatne usluge koje se koriste dobrovoljno, na primer za:

Izrada biometrijskih fotografija za pasoš

Usluge fotokopiranja

Ažuriranje statusa obrade zahteva putem SMS-a, e-maila i/ili telefona

Usluga prevođenja dokumenata

Pomoć u popunjavanju obrazaca za podnošenje zahteva

VIP usluga (Oprez: Ovo se odnosi samo na udobniji postupak podnošenja zahteva u VisaMetric centru. Ova usluga nema uticaja na vreme čekanja na zakazane termine niti na vreme obrade zahteva u diplomatskom predstavništvu u inostranstvu!)

Informacije o ovim dodatnim uslugama možete pronaći sa odgovarajućim cenama na internet stranici VisaMetric na https://www.visametric.com/kosovo/Germany/de

Molimo Vas da pazite na to da samo vi imate pristup imejl adresi na kojoj ćemo onda poslati potvrdu termina. Ona sadrži i broj termina na osnovu koga možemo da vaš termin pravilno odredimo.

U ovom slučaju potreban vam je novi zahtev za termin, vaše vreme čekanja, nažalost, počinje iznova. Sistem izdavanja termina je automatizovan, ručni pristup osnovnim podacima koje ste uneli pri zakazivanju termina je veoma dug i stoga neće biti preduzet.

U prošlosti smo ustanovili da su turističke agencije sa novim imejl adresama, kod nas zatražile termin da bi onda potvrdu termina izdali samo nakon plaćanja. Nemačka ambasada ne odobrava ovakvo poslovanje i savetuje da zatražite termin sa vašom ličnom imejl adresom.

To zavisi od cilja putovanja. Zahtevi za termin se obrađuju po redosledu podnošenja. Trenutno je potražnja za terminima veća od kapaciteta odeljenja za vize tako da je period čekanja za određene vrste viza dug.


Trenutna vremena čekanja

U ambasadi Nemačke u Prištini se nažalost, očekuje duži period čekanja za termine za podnošenje zahteva za izdavanje vize.

Period čekanja za podnošenje zahteva za izdavanje vize zavisi od kategorije vize. Izričito naglašavamo da su prikazana vremena čekanja zasnovana na trenutnim kapacitetima za obradu, koji su određeni faktorima koji su podložni promenama.

Ako danas podnesete zahtev za termin, morate očekivati otprilike sledeće periode  čekanja:

 • Šengenske vize - trenutno nisu moguće informacije
 • Viza za  spajanje porodice - 4 do 8 nedelja (u zavisnosti od razvoja pandemije)
 • Kvalifikovano zaposlenje u Nemačkoj sa priznatom diplomom (stručna obuka ili visokoškolske studije)/ Viza za Plavu Kartu EU – nekoliko nedelja (u zavisnosti od razvoja pandemije)
 • Viza za obuku/ Studiranje u Nemačkoj - nema vreme čekanja
 • Viza za zapošljavanje prema Zapadnobalkanskoj odredbi - trenutno nisu moguće informacije
 • Viza za zapošljavanje na godišnjem odmoru - trenutno nije moguće zakazati sastanak ili podneti zahtev

Trenutno nudimo sledeće termine zatražene u navedenim mesecima:

 • Šengenske vize - trenutno se ne zakazuju termini, pošto ulazak u tu svrhu nije moguć zbog trenutnih ograničenja putovanja
 • Viza za  spajanje porodice - jun  2021
 • Kvalifikovano zaposlenje u Nemačkoj sa priznatom diplomom (stručna obuka ili visokoškolske studije)/ Viza za Plavu Kartu EU - maj 2021
 • Viza za obuku/ Studiranje u Nemačkoj  - nema vreme čekanja
 • Viza za zapošljavanje prema Zapadnobalkanskoj odredbi - trenutno se ne zakazuju termini, pošto ulazak u tu svrhu nije moguć zbog trenutnih ograničenja putovanja
 • Viza za zapošljavanje na godišnjem odmoru - trenutno se ne zakazuju sastanci


* VAŽNA NAPOMENA za imenovanja radi započinjanja rada prema Uredbi zapadnog Balkana:


Trenutna „Uredba o zapadnom Balkanu“ (član 26 (2) Pravilnika o zapošljavanju) istekla je 31. decembra 2020. Naknadna regulacija stupila je u  snagu 1. januara 2021. Postojeće registracije na listi čekanja za prethodni rok važile su samo za prijave prema staroj uredbi koja je istekla 31. decembra 2020. godine i zbog toga se više ne može razmatrati. Čim budu ukinuta trenutna ograničenja ulaska u vezi sa pandemijom, termini za podnošenje zahteva za vize prema novoj uredbi o zapadnom Balkanu biće dodeljivani odvojeno za svaki mesec. Ako želite da predate zahtev za vizu, potrebno je da unesete željeni datum na listu na veb stranici ambasade, koja će se ažurirati svakog meseca Objasnićemo na vreme kakav će biti ispravan postupak. Više informacija možete naći ovde.

Sasvim suprotno, u opasnosti ste da se vaš pređašnji termin poništi. Slanje više zahteva vodi ka tome da naše planiranje postane neprecizno a vi biste u tom slučaju nekog vašeg sugrađanina sprečili u tome da ranije dobije termin. Mi se borimo protiv slanja višestrukih zahteva na vašu štetu.

Ministarstvu spoljnih poslova Nemačke su poznata dva moguća problema:

 • Koristite internet pretraživač Safari na „Mac“ računaru.
 • Posetili ste stranicu za termine direktno preko obeleživača (bookmark-a) vašeg internet pretraživača.

Sa Mozilom Fajrfoks, Gulg Hromom ili Internet Eksplorerom nisu poznati problemi. Važno je da stranici za zakazivanje termina uvek pristupite preko naše stranice, ne direktno.

Ne. Broj pasoša je jedinstvena odlika koja sprečava zakazivanje višestrukih termina. Molimo Vas da unesete tačan broj pasoša. Nažalost moraćemo da vam odbijemo pristup odeljenju za vize ukoliko se vaši podaci ne poklapaju sa podacima iz zahteva za termin.

Pitanja o stanju vašeg zahteva za vizu su moguća samo preko kontaktnog formulara, kada:

 •  Ste podneli zahtev za šengen vizu i duže od 15 dana čekate na odgovor.
 •  Ste podneli zahtev za nacionalnu vizu i duže od 3 meseca čekate na odgovor.

Molimo Vas da najpre sačekate na istek ovih rokova.

Molimo Vas da u kontaktnom formularu navedete imejl adresu koju ste naveli i u vašem zahtevu za vizu. Principijelno ne odgovaramo na mejlove koji dolaze sa adresa turističkih agencija.

Mi obrađujemo vaš zahtev za izdavanje vize što je brže moguće. Uopštena izjava o trajanju obrade nažalost nije moguća zato što se svaki zahtev za vizu proverava individualno.

Pri podnošenju zahteva dobićete datum podizanja dokumenata.

Ne možemo dati nikakvu procenu što se tiče vremena obrade zahteva za spajanje porodice i zaposlenje u Nemačkoj. Ova obrada zavisi od mnogih faktora na koje mi ne možemo da utičemo. Pored ostalog moramo da stupimo u kontakt sa Službom za strance u vašem budućem prebivalištu u Nemačkoj. Molimo Vas da ne postavljate upite o stanju obrade prva tri meseca od podnošenja zahteva.

Šengen Viza:

Nemačka inostrano predstavništvo proverava i odlučuje o Vašem zahtevu. Tom prilikom se provarava da li Vaš zahtev ispunjava zakonske preduslove. Po pravilu to traje do 15 dana. Molimo Vas da imate razumevanje, da pitanja o stanju Vašeg zahteva tokom obrade ne mogu biti odgovorena. Pored toga se mora napomenuti da se samo upiti podnosioca zahteva ili njegovog zakonskog zastupnika ili pismeno opunomoćenog lica mogu biti odgovorena.

Ne, morate da podnesete zahtev za vizu u ambasadi zemlje u kojoj ćete se najviše zadržavati. Samo u slučaju da se zadržavate u više zemalja šengena istovremeno, trebate podneti zahtev u ambasadi zemlje u kojoj ćete prvo da doputujete.

Primer:

Hoćete da putujete za Nemačku i kupili ste kartu za let iz Prištine za Nemačku sa premeštanjem u Solunu.

Morate zahtevati vizu u nemačkoj ambasadi Priština jer je Nemačka primarni cilj vašeg putovanja. Zahtev sa izdavanje vize u grčkom konzulatu nije validan.

Ni u kom slučaju! Rizikujete novčanu kaznu ili čak pritvaranje, odmah ćete biti izbačeni (ili čak proterani) i dobićete višegodišnju zabranu ulaska u zemlje šengena. (§ 95 AufenthG)

Nažalost ne. Morate da se vratite i da ovde podnesete zahtev za vizu sa spajanje porodice. Šengen viza važi samo za privremene boravke do tri meseca u pola godine. Za stalni boravak molimo Vas da pogledate linkove u kategoriji Nacionalna viza

U tom slučaju, odmah kontaktirajte ambasadu putem imejla na visa@pris.diplo.de

Na početak stranice