Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Putovanje bez vize za Kosovo ( od 01.01.2024 )

Berlin: Brandenburger Tor

Berlin-Mitte: Pariser Platz mit Brandenburger Tor im Abendlicht, Berlin | Verwendung weltweit, © DUMONT Bildarchiv

02.10.2023 - Članak
 • Nosioci kosovskih pasoša moći će da putuju u šengenski prostor bez vize, za kratkoročne boravke, od 1. januara 2024. godine.
 • Putovanje bez vize vam omogućava da putujete bez vize za kratke boravke, na primer, kao turista, da posetite prijatelje ili porodicu, da prisustvujete kulturnim ili sportskim događajima, poslovnim sastancima, lečenju, za kratkoročne obrazovne programe kao što su seminari , konferencije, radionice, letnje škole i slične aktivnosti.
 • Možete ostati do 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana unutar šengenskog prostora. Ako putujete više puta, morate pažljivo izračunati broj dana svog boravka jer ukupan period boravka ne sme biti duži od ukupno 90 dana u periodu od 180 dana. Period boravka se računa od datuma prvog ulaska u bilo koju šengensku zonu.
 • Možete putovati bez vize sa važećim biometrijskim pasošem Kosova u sledeće zemlje EU: Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Italija, Letonija, Litvanija , Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija i Švedska. Takođe možete putovati u zemlje Šengena: Švajcarsku, Norvešku, Lihtenštajn i Island. Ne možete putovati u Španiju.
 • Uvek treba da imate informacije o svrsi vaše posete, mestu smeštaja odnosno gde ćete boraviti tokom posete, povratne karte, dokae o dovoljnim finansijskim sredstvima za pokriće boravka (gotovina i/ili kreditna kartica). Preporučljivo je imati putno osiguranje. Ako nameravate da ostanete kod rođaka ili prijatelja porodice, trebalo bi da imate tačnu adresu i njihove brojeve telefona. Granični službenici mogu tražiti propratnu dokumentaciju koja opravdava svrhu i uslove nameravanog boravka.
 • Putovanje bez vize ne omogućava da radite u šengenskoj zoni. Ako nameravate da radite u nekoj od zemalja EU, trebalo bi da se prijavite za radnu vizu (“D” viza) u odgovarajućoj konzularnoj službi zemlje EU.
 • Putovanje bez viza nije predviđeno za studije duže od 90 dana u šengenskom prostoru u periodu od 180 dana. Za duže studije morate se prijaviti za studentsku vizu i pravila se razlikuju od zemlje do zemlje.
 • Kada je to opravdano, putovanje bez vize vam omogućava da tražite medicinski tretman sve dok je boravak u granicama od maksimalno 90 dana. U tom slučaju morate imati dokaz (službeni dokument) o prijemu u zdravstvenu ustanovu i dokaze za planirani zdravstveni tretman ili lekarske preglede.
 • Ukidanje vize ne daje bezuslovno pravo ulaska i boravka. Države članice imaju pravo da odbiju ulazak i boravak na svojoj teritoriji, ako jedan ili više uslova za ulazak nisu ispunjeni, kao što su:
 • Putovanje bez vize ne daje vam pravo da tražite azil u EU ili pridruženim državama Šengena.​​​​​​​
 • Zloupotreba može dovesti do odbijanja ulaska na granici u budućnosti u slučajevima kao što su: prekoračenje od 90 dana u periodu od 180 dana, rad bez dozvole, ako predstavljate pretnju po javnu bezbednost ili učestvujete u kriminalnim aktivnostima. Zloupotreba i prekoračenje boravka mogu dovesti do finansijske kazne i dovesti do protjerivanja i zabrane ulaska u šengenski prostor do 5 godina.
Na početak stranice