Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Au-Pair zaposlenje u Nemačkoj

Kinder Zeichnung in den Kindergarten

Kinder Zeichnung in den Kindergarten, © ColourBox

05.03.2020 - Članak

Možete raditi u Nemačkoj kao Au-Pair ako imate između 18 i 26 godina. Au-Pair zaposlenje traje minimum 6 meseca a maksimum godinu dana.

Molimo vas da popunite  i da je odštampate u dva primerka. Pored toga su nam potrebni i sledeći dokumenti.

Molimo Vas da obratite pažnju da sva dokumenta moraju biti prevedena na nemački i predata u dva primerka.

 • 3 biometrijske fotografije za pasoš  (koje nisu starije od šest meseca)
 • pasoš  (koje važi još najmanje šest meseca)
 • potrvda o porodičnom (bračnom) statusu (koja nije starija od šest meseca)
 • Au-pair-Vertrag von beiden Parteien (Gastfamilie und Au-pair) unterschrieben, mit allen erforderlichen Angaben, insbesondere:
  • tačna imena ugovornih strana
  • broj i starost dece o kojima ćete se brinuti 
  • početak i trajanje ugovora
  • opšte obaveze roditelja kod kojih želite biti Au-Pair i opšte obaveze Au-Paira
  • obavezivanje roditelja da će zaključiti osiguranje koje obuhvata bolest, drugo stanje, porođaj i nezgodu.
  • dogovor o džeparcu (mesečno najmanje 260 evra i dodatni džeparac za pohađanje kursa nemačkog jezika)
  • dogovor o radnom vremenu (najviše 6 sati dnevno i 30 sati nedeljno)
  • dogovor o odmoru (najmanje dva radna dana mesečno)
 • Kopije pasoša ili ličnih karata roditelja kod kojih ćete biti Au-Pair
 • Sertifikat o znanju nemačkog jezika (nivo A1 Zajedničkog evropskog referentnog okvira)
 • Svojeručno potpisano motivaciono pismo:
 • Tabelarna biografija.

Ukoliko imate ugovor Au-Pair agencijom koja je sertifikovana od strane RAL-a po pravilu je dovoljno da donesete kopiju, skeniranu kopiju ili faks.

Nemačka Savezna agencija za rad je objavila standardni ugovor i dodatne informacije o Au-Pair zaposlenju.

Na početak stranice