Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Informacije o Zakonu o migraciji stručno osposobljenog osoblja

Das Bild zeigt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit verschiedenen Berufen.

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit verschiedenen Berufen, © colourbox.de

09.12.2019 - Članak

Od 1. marta 2020 stupaju na snagu nova pravila za migraciju stručnog osoblja u Nemačku.

Novi zakon stvara nove mogućnosti za radnike sa priznatim stručnim diplomama iz zemalja koje nisu deo EU da rade u Nemačkoj.

Šta je Zakon o migraciji stručno osposobljenog osoblja i šta se menja?

Zakon o migraciji stručno osposobljenog osoblja omogućava stručnom osoblju sa obukom koja je priznata u Nemačkoj da u budućnosti lakše migrira u Nemačku. Odredbe koje već postoje a koje se tiču stručnog osoblja koje ima visokoškolsku diplomu važe i dalje. U svakom slučaju važi pravilo da je za ulazak u Nemačku povodom zapošljavanja ili za traženje posla i dalje potrebna nacionalna viza, za koju je potrebno podneti zahtev u nemačkoj ambasadi.

Za osobe koje nemaju dovoljnu, i u Nemačkoj priznatu, stručnu obuku dosadašnje odredbe i dalje važe.

Ko važi za stručno osoblje i potpada pod novi zakon?

Stručno osoblje su osobe sa visokoškolskim diplomama i osobe sa kvalifikovanom stručnom obukom koja je priznata u Nemačkoj. Stručna obuka po pravilu može biti priznata kao kvalifikovana kada je za nju u Nemačkoj potrebna stručna obuka u dužini od najmanje dve godine.

Šta je potrebno da bi se podneo zahtev za vizu za zaposlenje kao stručno osoblje?

Prvo se stručna obuka mora priznati (nostrifikovati) pa se tek onda sa potvrdom o priznavanju može podneti zahtev za vizu. Zbog toga je važno da vašu inostranu kvalifikaciju nostrifikujete od strane odgovarajuće službe u Nemačkoj. Ovo rade samo odgovarajuće službe u Nemačkoj.

Dodatne informacije o postupku priznavanja možete da pronađete ovde: Anerkennung in Deutschland. Zainteresovane osobe trebaju započeti ovaj proces na vreme.

Čim budete dobili potvrdu da je vaša diploma priznata i imate konkretnu ponudu za posao u Nemačkoj, možete podneti zahtev za vizu kako bi u Nemačkoj radili na polju na kome ste se kvalifikovali kroz vašu diplomu. Mora se raditi o kvalifikovanom pozivu, pomoćni poslovi i prakse nisu mogući.

Ukoliko međutim imate diplomu sa studija ili stručne obuke nakon dvogodišnjih studija ili obuke ne morate da prolazite kroz postupak priznavanja.

Šta to znači za postupak za izdavanje vize u nemačkoj ambasadi?

Termin može biti zakazan tek kada bude imali potvrdu iz Nemačke da je vaša diploma sa studija ili stručne obuke priznata. Molimo Vas da onda zakažete terminu kategoriji „Kvalifikovano zaposlenje u Nemačkoj sa priznatom diplomom“ preko sistema za dodelu termina ambasade: Termini .

Mi održavamo informacije na našim internet stranicama tako da su aktuelne i objavićemo dodatne informacije o postupku u odgovarajuće vreme.

Pošto su vremena obrađivanja za priznavanje inostrane diplome u Nemačkoj dugi i do nekoliko meseca, savetujemo Vam, da već sada započnete postupak.


Na početak stranice