Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Zaposlenje prema uredbi Zapadnog Balkana

Architekt und Polier mit Plan auf der Baustelle

Arbeiten in Deutschland, © colourbox.de

Članak

Takozvana Zapadnobalkanska odredba predviđa olakšan pristup nemačkom tržištu rada. Sve važne informacije smo za Vas saželi ovde.


Nije potrebno angažovati turističku agenciju kako bi podneli zahtev za termin odnosno kako bi popunili formular za vizu. Ambasada nema nikakvih poslovnih veza sa turističkim agencijama. Zahtev za termin, zahtev za vizu i pomoć pri popunjavanju su besplatni, jedina uplata koje mi zahtevamo iznosi 75 € na ime troškova obrade vize koja se isključivo zahtevaju na šalteru u odeljenju za vize. Dodatni troškovi ne postoje.

Molimo Vas da na Vaš termin dođete lično i na vreme. Molimo Vas i da uzmete u obzir da zahtev sa nepotpunim dokumentima može dovesti do produženja vremena obrade pa čak i do odbijanja zahteva. Pomognite nam da ovo sprečimo i donesite sledeća dokumenta sa sobom:


Molimo vas da popunite aplikaciju za visu i da je odštampate u dva primerka. Pored toga su nam potrebni i sledeći dokumenti.

Molimo Vas da obratite pažnju da sva dokumenta moraju biti prevedena na nemački i predata u dva primerka.


  • Važeći pasoš i dve kopije. Pasoš mora imati najmanje dve prazne strane i važiti još najmanje 9 meseci.
  • tri biometrijske fotografije za pasoš ispred svetle pozadine
  • Troškovi obrade zahteva za vizu u visini od 75 € (molimo Vas da donesete tačan iznos) i u nekim slučajevima dodatni troškovi
  • izjava o radnom odnosu
  • Zdravstveno osiguranje (incoming), koje važi 6 meseca unutar jedne godine. Ono mora biti važeće i u slučaju da premestite Vaše prebivalište sa Kosova u inostranstvo.


 Detaljno objašnjen postupak

Za ulazak u Nemačku potrebna vam je obavezujuća ponuda za posao poslodavca u Nemačkoj i nacionalna viza. Za to slobodno radno mesto ne sme biti privilegovanih aplikanata. Privilegovani aplikanti su na primer nemački ili EU državljani koji traže posao. Plata i uslovi ne smeju biti lošiji od drugih uporedivih poslodavaca u Nemačkoj.

Ukoliko pronađete adekvatno zaposlenje zamolite vašeg poslodavca da Vam pošalje obavezujuću ponudu za posao odnosno izjavu o radnom odnosu.

Povezani sadržaji

Na početak stranice