Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Stručna radna snaga sa stručnom obukom

Baustelle Humboldt Forum in Berlin

Baustelle Humboldt Forum in Berlin, © chromorange

25.02.2020 - Članak

Koji su mi dokumenti potrebni za vizu za traženje zaposlenja kao stručna radna snaga sa stručnom obukom?

Molimo vas da popunite aplikaciju za vizu i da je odštampate u dva primerka. Pored toga su nam potrebni i sledeći dokumenti.

Molimo Vas da obratite pažnju da sva dokumenta moraju biti prevedena na nemački i predata u dva primerka.

 • 3 biometrijske fotografije za pasoš  (koje nisu starije od šest meseca)
 • pasoš  (koje važi još najmanje šest meseca)
 • potrvda o porodičnom (bračnom) statusu (koja nije starija od šest meseca)
 • vaša diploma ili dokaz o diplomiranju (strukovne ili visokoškolske studije)
 • potvrda o ekvivalentnosti stručne kvalifikacije od strane nadležne službe
 • u datom slučaju dozvola za rad
 • Izjava o radnom odnosu
 • Putno osiguranje (INCOMING):
  • koje važi do 6 meseci unutar jedne godine
  • koje važi od datuma podnošenja zahteva

Napomena za podnosioce zahteva starije od 45 godina:

Vaša plata mora da iznosi minimum 3.795,- € mesečno, to odgovara 55 posto godišnjeg doprinosa opštem penzionom osiguranju (§ 18 Abs. 2 Nr. 5 AufenthG).


Na početak stranice