Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Stručna radna snaga sa stručnom obukom

На фото изображены четверо работников разных профессий

Работники разных профессий, © colourbox.de

29.08.2023 - Članak

Ko se smatra stručna radna snaga sa stručnom obukom?

Specijalistima se smatraju diplomci univerziteta i ljudi sa kvalifikovanom stručnom spremom koja je priznata u Nemačkoj. Stručna kvalifikacija se obično može priznati kao kvalifikovana ako bi zahtevala profesionalnu obuku u trajanju od najmanje 2 godine u Nemačkoj.

Za ulazak u Nemačku radi zaposlenja ili traženja posla i dalje je potrebna nacionalna viza, za koju se mora podneti zahtev u nemačkoj ambasadi.

Osobe bez dovoljnih profesionalnih kvalifikacija priznatih u Nemačkoj ne mogu podneti zahtev za vizu kao kvalifikovani radnik. Za ove grupe ljudi iz zemalja Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Severna Makedonija, Srbija) od 1. januara 2021. godine na snazi je nova takozvana regulativa Zapadnog Balkana.

Uslov: Priznavanje diplome

Prvo se mora izvršiti priznavanje, a zatim se može podneti zahtev za vizu sa obaveštenjem o priznanju. Zbog toga je važno da svoju stranu kvalifikaciju prvo priznaju nadležni organi u Nemačkoj. To rade samo zvanični organi u Nemačkoj. Više informacija o postupku priznavanja možete pronaći ovde: Priznanje u Nemačkoj. Zainteresovani profesionalci bi trebalo da pokrenu ove procedure u ranoj fazi.

Čim dobijete obaveštenje o priznanju i imate konkretnu ponudu za posao u Nemačkoj, možete podneti zahtev za vizu za rad u Nemačkoj u profesiji za koju vas kvalifikuje vaša kvalifikacija. To mora biti kvalifikovan posao, pomoćne aktivnosti i polukvalifikovani poslovi su isključeni.

Ako imate nemačku diplomu ili stručnu kvalifikaciju nakon studija ili najmanje 2 godine obuke u Nemačkoj, priznanje nije potrebno.

Zakazivanje termina za podnošenja zahteva za vizu.

Zakazivanje termina se može zatražiti samo kada dobijete (delimično priznanje) svoje diplome ili profesionalne kvalifikacije iz Nemačke. Molimo vas da prvo sakupite sve dokumente potrebne za zahtev za vizu, a zatim se prijavite za termin u kategoriji „Započinjanje kvalifikovanog posla sa diplomom priznatoj u Nemačkoj“ koristeći sistem za zakazivanje termina u ambasadi. Nakon registracije, termin za lični intervju se obično zakazuje u roku od nekoliko nedelja. Možete dobiti e-mail u roku od jedne do dve nedelje nakon registracije na e-mail adresu navedenu u prijavi termina sa zahtevom da unapred pošaljete neka dokumenta e-poštom. Stoga, redovno proveravajte svoju e-poštu.

Koji su mi dokumenti potrebni za vizu za traženje zaposlenja kao stručna radna snaga sa stručnom obukom?

Molimo vas da popunite aplikaciju za vizu i da je odštampate u dva primerka. Pored toga su nam potrebni i sledeći dokumenti.

Molimo Vas da obratite pažnju da sva dokumenta moraju biti prevedena na nemački i predata u dva primerka.

 • 3 biometrijske fotografije za pasoš  (koje nisu starije od šest meseca)
 • pasoš  (koje važi još najmanje šest meseca)
 • taksa u iznosu od 75 evra u gotovini
 • uverenje o prebivalištu (ne starije od šest meseci)
 • vaša diploma ili dokaz o diplomiranju (strukovne ili visokoškolske studije)
 • potvrda o ekvivalentnosti stručne kvalifikacije od strane nadležne službe
 • u datom slučaju dozvola za rad
 • Izjava o radnom odnosu
 • Putno osiguranje (INCOMING):
  • koje važi do 6 meseci unutar jedne godine
  • koje važi od datuma podnošenja zahteva
 • Odštampani i potpisani informator o kompletnosti dokumenata i netačnim podacima u postupku izdavanja vize

Napomena: Pored navedenih dokumenata, mogu se tražiti i drugi dokumenti u zavisnosti od pojedinačnog slučaja. U tu svrhu, ambasada vas moli da dostavite privatnu imejl adresu na kojoj možete biti dostupni tokom čitavog procesa podnošenja zahteva za vizu.

Napomena za podnosioce zahteva starije od 45 godina:

Vaša plata mora da iznosi minimum 3.795,- € mesečno, to odgovara 55 posto godišnjeg doprinosa opštem penzionom osiguranju (§ 18 Abs. 2 Nr. 5 AufenthG).

Vreme obrade nakon podnošenja zahteva za vizu

Vremena obrade uveliko variraju, jer procedura uključuje uključivanje nemačkih vlasti na čije vreme obrade ambasada nema uticaja. Tek nakon što dobije povratnu informaciju od Nemačke, ambasada može doneti konačnu odluku. Po pravilu se mora očekivati vreme obrade od nekoliko nedelja. Vreme obrade može biti duže, posebno ako ste prethodno boravili u Nemačkoj duži vremenski period.

Slanje dokumenata

Kada je reč o slanju pasoša nazad ambasada radi sa kurirskom kompanijom DHL, koja svoje usluge nudi u čekaonicama ambasade.

Molimo vas da kupite unapred plaćenu i unapred adresiranu kovertu na dan podnošenja zahteva, i predate je zajedno uz zahtev za vizu na šalteru Odeljenja za vize.

Čim vaš zahtev za vizu bude obrađen, ambasada predaje kovertu sa vašim pasošem i svim drugim dokumentima DHL-u na isporuku. Možete koristiti kod za praćenje koji ste dobili od DHL-a kada ste kupili kovertu da proverite da li je ambasada već predala kovertu DHL-u

Nakon što dobijete pasoš, proverite odmah da li su svi lični i putni podaci na vizi tačni. Ispravke su obično moguće samo odmah nakon dobijanja vize. Naknadne ispravke mogu dovesti do novih troškova. U tom slučaju, odmah kontaktirajte ambasadu putem imejla na visa@pris.diplo.de


Na početak stranice