Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Traženje mesta za obuku

Baustelle Humboldt Forum in Berlin

Baustelle Humboldt Forum in Berlin, © chromorange

25.02.2020 - Članak

Šta je viza za traženje mesta za obuku?

Možete tražiti u Nemačkoj mesto za obuku za vršenje kvalifkovane obuke. Za to vam stoji na raspolaganju 6 meseca.

Uslovi:

 • Imate manje od 25 godina
 • Sertifikat o znanju nemačkog jezika na nivou B2 Zajedničkog evropskog referentnog okvira i
 • Imate diplomu koja vam omogućava da se prijavite za visoku školu u Nemačkoj ili u zemlju u kojoj je diploma stečena.

Koji su mi dokumenti potrebni za vizu za traženje mesta za obuku?

Molimo vas da popunite aplikaciju za vizu  i da je odštampate u dva primerka. Pored toga su nam potrebni i sledeći dokumenti.

Molimo Vas da obratite pažnju da sva dokumenta moraju biti prevedena na nemački i predata u dva primerka.

 • 3 biometrijske fotografije za pasoš  (koje nisu starije od šest meseca)
 • pasoš  (koje važi još najmanje šest meseca)
 • potrvda o porodičnom (bračnom) statusu (koja nije starija od šest meseca)
 • dokaz o diplomiranju
 • Sertifikat o znanju nemačkog jezika na nivou B2 Zajedničkog evropskog referentnog okvira
 • Tabelarna biografija. Molimo Vas da unesete vaša svedočanstva, diplome i u datom slučaju drugu dokumentaciju koja dokazuje vaše kvalifikacije.
 • Ukoliko imate, možete da pridodate dodatne dokaze o planiranju vaše potrage za poslom
 • Motivaciono pismo sa podacima o planiranoj potrazi za mestom za obuku:
  • Sektor
  • Region
  • Planirano mesto boravka
  • Smeštaj
 • Garantno pismo. Ono mora biti u formi službenog formulara i mora sadržati sledeće podatke:
  • Dužinu vašeg boravka
  • Navođenje namene pisma (Za traženje zaposlenja)
  • Finansijske mogućnosti lica koje izdaje garantno pismo moraju biti dokazane. Opcija da se finansijske mogućnosti učine samo verodostojnim ne može biti prihvaćena.
 • Alternativa garantnom pismu je račun sa ograničenim mesečnim raspolaganjem za najmanje tri i najviše šest meseca u visini od  939,- € mesečno
 • Putno osiguranje (INCOMING):
  • koje važi do 6 meseci unutar jedne godine
  • koje važi od datuma podnošenja zahteva

Da li mogu sa vizom za traženje mesta za obuku odmah započeti sa radom?

Nažalost ne. Čim budete našli mesto za obuku, javite se odmah Službi za strance u vašem mestu boravka u Nemačkoj. Tamo možete da podnesete zahtev za boravišnom i radnom dozvolom.Na početak stranice