Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Traženje mesta za obuku

Baustelle Humboldt Forum in Berlin

Baustelle Humboldt Forum in Berlin, © chromorange

19.04.2024 - Članak

Šta je viza za traženje mesta za obuku?

Možete tražiti u Nemačkoj mesto za obuku za vršenje kvalifkovane obuke. Za to vam stoji na raspolaganju 6 meseca.

Uslovi:

 • Imate manje od 35 godina
 • Sertifikat o znanju nemačkog jezika na nivou B1 Zajedničkog evropskog referentnog okvira i
 • Imate diplomu koja vam omogućava da se prijavite za visoku školu u Nemačkoj ili u zemlju u kojoj je diploma stečena.

Da li mogu sa vizom za traženje mesta za obuku odmah započeti sa radom?

Nažalost ne. Čim budete našli mesto za obuku, javite se odmah Službi za strance u vašem mestu boravka u Nemačkoj. Tamo možete da podnesete zahtev za boravišnom i radnom dozvolom.

Zakazivanje termina za predaju zahteva za vizu

Molimo vas da prvo sakupite sva dokumenta potrebna za zahtev za vizu, a zatim zakažite termin za ličnu podnošenje zahteva u Odeljenju za vize u odgovarajućoj kategoriji koristeći naš sistem zakazivanja termina. Termini za podnošenje zahteva za vizu za Au-Pair boravke su obično dostupni u kratkom roku.

Koji su mi dokumenti potrebni za vizu za traženje mesta za obuku?

Molimo vas da popunite aplikaciju za vizu  i da je odštampate. Pored toga su nam potrebni i sledeći dokumenti.

Svi dokumenti moraju biti prevedeni na nemački, predstavljeni u originalu i sa kopijom (bez kopija u boji) i dokumenti ne smeju biti zaheftani

 • 2 biometrijske fotografije za pasoš  (koje nisu starije od šest meseca)
 • pasoš  (koje važi još najmanje šest meseca)
 • Taksa za vizu od 75 EUR u gotovini
 • Uverenje o prebivalištu (ne starije od šest meseci)
 • dokaz o diplomiranju
 • Sertifikat o znanju nemačkog jezika na nivou B2 Zajedničkog evropskog referentnog okvira
 • Tabelarna biografija. Molimo Vas da unesete vaša svedočanstva, diplome i u datom slučaju drugu dokumentaciju koja dokazuje vaše kvalifikacije.
 • Ukoliko imate, možete da pridodate dodatne dokaze o planiranju vaše potrage za poslom
 • Motivaciono pismo sa podacima o planiranoj potrazi za mestom za obuku:
  • Sektor
  • Region
  • Planirano mesto boravka
  • Smeštaj
 • Garantno pismo. Ono mora biti u formi službenog formulara i mora sadržati sledeće podatke:
  • Dužinu vašeg boravka
  • Navođenje namene pisma (Za traženje zaposlenja)
  • Finansijske mogućnosti lica koje izdaje garantno pismo moraju biti dokazane. Opcija da se finansijske mogućnosti učine samo verodostojnim ne može biti prihvaćena.
 • Alternativa garantnom pismu je račun sa ograničenim mesečnim raspolaganjem za najmanje tri i najviše šest meseca u visini od  939,- € mesečno
 • Putno osiguranje (INCOMING):
  • koje važi do 6 meseci unutar jedne godine
  • koje važi od datuma podnošenja zahteva
 • Odštampani i potpisani informator o kompletnosti dokumenata i netačnim podacima u postupku izdavanja vize

Napomena: Pored navedenih dokumenata, mogu se tražiti i drugi dokumenti u zavisnosti od pojedinačnog slučaja. U tu svrhu, ambasada vas moli da dostavite privatnu imejl adresu na kojoj možete biti dostupni tokom čitavog procesa podnošenja zahteva za vizu.

Vreme obrade nakon podnošenja zahteva za vizu

Vremena obrade uveliko variraju, jer procedura uključuje uključivanje nemačkih vlasti na čije vreme obrade ambasada nema uticaja. Tek nakon što dobije povratnu informaciju od Nemačke, ambasada može doneti konačnu odluku. Po pravilu se mora očekivati vreme obrade od nekoliko nedelja do 3 meseca. Molimo vas da se suzdržite od upita u vezi sa stanjem obrade zahteva u prvih 3 meseca nakon podnošenja zahteva za vizu.

 Slanje dokumenata

Kada je reč o slanju pasoša nazad ambasada radi sa kurirskom kompanijom DHL, koja svoje usluge nudi u čekaonicama ambasade.

Molimo vas da kupite unapred plaćenu i unapred adresiranu kovertu na dan podnošenja zahteva, i predate je zajedno uz zahtev za vizu na šalteru Odeljenja za vize.

Čim vaš zahtev za vizu bude obrađen, ambasada predaje kovertu sa vašim pasošem i svim drugim dokumentima DHL-u na isporuku. Možete koristiti kod za praćenje koji ste dobili od DHL-a kada ste kupili kovertu da proverite da li je ambasada već predala kovertu DHL-u.

Nakon što dobijete pasoš, proverite odmah da li su svi lični i putni podaci na vizi tačni. Ispravke su obično moguće samo odmah nakon dobijanja vize. Naknadne ispravke mogu dovesti do novih troškova. U tom slučaju, odmah kontaktirajte ambasadu putem imejla na visa@pris.diplo.de
Na početak stranice