Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Često postavljena pitanja

17.04.2018 - FAQ

FAQ

Da. Koristimo sistem za izdavanje termina nemačkog ministarstva spoljnih poslova koji je jednobrazan u celom svetu i otvoren za sve. Nije potrebno niti je poželjno da angažujete turističku agenciju za zakazivanje termina. Termini su bili i ostaće, besplatni.

Nađite kategoriju vize koju želite, šengen ili nacionalna viza. Molimo Vas da obratite pažnju na napomene na ovim stranicama pre nego što nastavite ka zakazivanju termina. Nakon uspelog zahteva za termin dobićete broj termina, čuvajte dobro taj broj i imejl koji ste dobili. Na osnovu ovog broja termina možemo da vaš termin pravilno odredimo.

Molimo Vas da obratite pažnju da vaš termin zakažete u pravilnoj kategoriji. U suprotnom morate da računate na to da ćete biti odbijeni na šalteru.

Molimo Vas da pazite na to da samo vi imate pristup imejl adresi na kojoj ćemo onda poslati potvrdu termina. Ona sadrži i broj termina na osnovu koga možemo da vaš termin pravilno odredimo.

U ovom slučaju potreban vam je novi zahtev za termin, vaše vreme čekanja, nažalost, počinje iznova. Sistem izdavanja termina je automatizovan, ručni pristup osnovnim podacima koje ste uneli pri zakazivanju termina je veoma dug i stoga neće biti preduzet.

U prošlosti smo ustanovili da su turističke agencije sa novim imejl adresama, kod nas zatražile termin da bi onda potvrdu termina izdali samo nakon plaćanja. Nemačka ambasada ne odobrava ovakvo poslovanje i savetuje da zatražite termin sa vašom ličnom imejl adresom.

To zavisi od cilja putovanja. Zahtevi za termin se obrađuju po redosledu podnošenja. Trenutno je potražnja za terminima veća od kapaciteta odeljenja za vize tako da je period čekanja za određene vrste viza dug.


Trenutna vremena čekanja

U ambasadi Nemačke u Prištini se nažalost, očekuje duži period čekanja za termine za podnošenje zahteva za izdavanje vize.

Period čekanja za podnošenje zahteva za izdavanje vize zavisi od kategorije vize. Izričito naglašavamo da su prikazana vremena čekanja zasnovana na trenutnim kapacitetima za obradu, koji su određeni faktorima koji su podložni promenama.

Ako danas podnesete zahtev za termin, morate očekivati otprilike sledeće periode  čekanja:

 • Šengenske vize - trenutno nisu moguće informacije
 • Viza za  spajanje porodice - 4 do 8 nedelja (u zavisnosti od razvoja pandemije)
 • Kvalifikovano zaposlenje u Nemačkoj sa priznatom diplomom (stručna obuka ili visokoškolske studije)/ Viza za Plavu Kartu EU – nekoliko nedelja (u zavisnosti od razvoja pandemije)
 • Viza za obuku/ Studiranje u Nemačkoj - nema vreme čekanja
 • Viza za zapošljavanje prema Zapadnobalkanskoj odredbi - trenutno nisu moguće informacije
 • Viza za zapošljavanje na godišnjem odmoru - trenutno nije moguće zakazati sastanak ili podneti zahtev

Trenutno nudimo sledeće termine zatražene u navedenim mesecima:

 • Šengenske vize - trenutno se ne zakazuju termini, pošto ulazak u tu svrhu nije moguć zbog trenutnih ograničenja putovanja
 • Viza za  spajanje porodice - jun  2021
 • Kvalifikovano zaposlenje u Nemačkoj sa priznatom diplomom (stručna obuka ili visokoškolske studije)/ Viza za Plavu Kartu EU - maj 2021
 • Viza za obuku/ Studiranje u Nemačkoj  - nema vreme čekanja
 • Viza za zapošljavanje prema Zapadnobalkanskoj odredbi - trenutno se ne zakazuju termini, pošto ulazak u tu svrhu nije moguć zbog trenutnih ograničenja putovanja
 • Viza za zapošljavanje na godišnjem odmoru - trenutno se ne zakazuju sastanci


* VAŽNA NAPOMENA za imenovanja radi započinjanja rada prema Uredbi zapadnog Balkana:


Trenutna „Uredba o zapadnom Balkanu“ (član 26 (2) Pravilnika o zapošljavanju) istekla je 31. decembra 2020. Naknadna regulacija stupila je u  snagu 1. januara 2021. Postojeće registracije na listi čekanja za prethodni rok važile su samo za prijave prema staroj uredbi koja je istekla 31. decembra 2020. godine i zbog toga se više ne može razmatrati. Čim budu ukinuta trenutna ograničenja ulaska u vezi sa pandemijom, termini za podnošenje zahteva za vize prema novoj uredbi o zapadnom Balkanu biće dodeljivani odvojeno za svaki mesec. Ako želite da predate zahtev za vizu, potrebno je da unesete željeni datum na listu na veb stranici ambasade, koja će se ažurirati svakog meseca Objasnićemo na vreme kakav će biti ispravan postupak. Više informacija možete naći ovde.

Sasvim suprotno, u opasnosti ste da se vaš pređašnji termin poništi. Slanje više zahteva vodi ka tome da naše planiranje postane neprecizno a vi biste u tom slučaju nekog vašeg sugrađanina sprečili u tome da ranije dobije termin. Mi se borimo protiv slanja višestrukih zahteva na vašu štetu.

Ministarstvu spoljnih poslova Nemačke su poznata dva moguća problema:

 • Koristite internet pretraživač Safari na „Mac“ računaru.
 • Posetili ste stranicu za termine direktno preko obeleživača (bookmark-a) vašeg internet pretraživača.

Sa Mozilom Fajrfoks, Gulg Hromom ili Internet Eksplorerom nisu poznati problemi. Važno je da stranici za zakazivanje termina uvek pristupite preko naše stranice, ne direktno.

Ne. Broj pasoša je jedinstvena odlika koja sprečava zakazivanje višestrukih termina. Molimo Vas da unesete tačan broj pasoša. Nažalost moraćemo da vam odbijemo pristup odeljenju za vize ukoliko se vaši podaci ne poklapaju sa podacima iz zahteva za termin.

Pitanja o stanju vašeg zahteva za vizu su moguća samo preko kontaktnog formulara, kada:

 •  Ste podneli zahtev za šengen vizu i duže od 15 dana čekate na odgovor.
 •  Ste podneli zahtev za nacionalnu vizu i duže od 3 meseca čekate na odgovor.

Molimo Vas da najpre sačekate na istek ovih rokova.

Molimo Vas da u kontaktnom formularu navedete imejl adresu koju ste naveli i u vašem zahtevu za vizu. Principijelno ne odgovaramo na mejlove koji dolaze sa adresa turističkih agencija.

Mi obrađujemo vaš zahtev za izdavanje vize što je brže moguće. Uopštena izjava o trajanju obrade nažalost nije moguća zato što se svaki zahtev za vizu proverava individualno.

Pri podnošenju zahteva dobićete datum podizanja dokumenata.

Ne možemo dati nikakvu procenu što se tiče vremena obrade zahteva za spajanje porodice i zaposlenje u Nemačkoj. Ova obrada zavisi od mnogih faktora na koje mi ne možemo da utičemo. Pored ostalog moramo da stupimo u kontakt sa Službom za strance u vašem budućem prebivalištu u Nemačkoj. Molimo Vas da ne postavljate upite o stanju obrade prva tri meseca od podnošenja zahteva.

Šengen Viza:

Nemačka inostrano predstavništvo proverava i odlučuje o Vašem zahtevu. Tom prilikom se provarava da li Vaš zahtev ispunjava zakonske preduslove. Po pravilu to traje do 15 dana. Molimo Vas da imate razumevanje, da pitanja o stanju Vašeg zahteva tokom obrade ne mogu biti odgovorena. Pored toga se mora napomenuti da se samo upiti podnosioca zahteva ili njegovog zakonskog zastupnika ili pismeno opunomoćenog lica mogu biti odgovorena.

Ne, morate da podnesete zahtev za vizu u ambasadi zemlje u kojoj ćete se najviše zadržavati. Samo u slučaju da se zadržavate u više zemalja šengena istovremeno, trebate podneti zahtev u ambasadi zemlje u kojoj ćete prvo da doputujete.

Primer:

Hoćete da putujete za Nemačku i kupili ste kartu za let iz Prištine za Nemačku sa premeštanjem u Solunu.

Morate zahtevati vizu u nemačkoj ambasadi Priština jer je Nemačka primarni cilj vašeg putovanja. Zahtev sa izdavanje vize u grčkom konzulatu nije validan.

Ni u kom slučaju! Rizikujete novčanu kaznu ili čak pritvaranje, odmah ćete biti izbačeni (ili čak proterani) i dobićete višegodišnju zabranu ulaska u zemlje šengena. (§ 95 AufenthG)

Nažalost ne. Morate da se vratite i da ovde podnesete zahtev za vizu sa spajanje porodice. Šengen viza važi samo za privremene boravke do tri meseca u pola godine. Za stalni boravak molimo Vas da pogledate linkove u kategoriji Nacionalna viza

nach oben