Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Au-Pair zaposlenje u Nemačkoj

Kinder Zeichnung in den Kindergarten

Kinder Zeichnung in den Kindergarten, © ColourBox

04.01.2024 - Artikel

Ko može da radi kao Au-Pair u Nemačkoj?

Možete raditi u Nemačkoj kao Au-Pair ako imate između 18 i 26 godina. Au-Pair zaposlenje traje minimum 6 meseca a maksimum godinu dana.

Zakazivanje termina za predaju zahteva za vizu

Molimo vas da prvo sakupite sva dokumenta potrebna za zahtev za vizu, a zatim zakažite termin za ličnu podnošenje zahteva u Odeljenju za vize u odgovarajućoj kategoriji koristeći naš sistem zakazivanja termina. Termini za podnošenje zahteva za vizu za Au-Pair boravke su obično dostupni u kratkom roku.

Lična predaja zahteva: Potrebna dokumenta

Molimo vas da izradite elektronski zahtev za vizu, odštampajte i ponesite sa sobom na zakazani termin u ambasadi.

Pored toga, potrebna su nam sledeća dokumenta od vas na dan vašeg ličnog podnošenja zahteva u Odeljenju za vize:

Napomena: Svi dokumenti moraju biti prevedeni na nemački, predstavljeni u originalu i sa kopijom (bez kopija u boji) i dokumenti ne smeju biti zaheftani.

 • 2 biometrijske slike, koje nisu starije od pola godine,
 • Vaš pasoš (koji važi najmanje šest meseca),
 • Taksa za vizu od 75 EUR u gotovini
 • Uverenje o prebivalištu (ne starije od šest meseci)
 • Au pair ugovor potpisan od obe strane (porodica-domaćin i au pair) sa svim potrebnim informacijama, a posebno:
 • tačna imena ugovornih strana
 • Broj i uzrast dece o kojima treba brinuti
 • Početak i trajanje ugovora
 • Opšte dužnosti roditelja-domaćina i opšte dužnosti Au Pair-a
 • Obavezivanje roditelja-domaćina o sklapanju zdravstvenog osiguranja koje pokriva bolest, trudnoću, rođenje i nesrećan slučaj.
 • Sporazum o džeparcu (najmanje 260 € mesečno plus džeparac za pohađanje kursa nemačkog)
 • Sporazum o radnom vremenu (maksimalno 6 sati dnevno i 30 sati nedeljno)
 • Sporazum o odmoru (najmanje 2 radna dana mesečno)
 • Kopije pasoša ili ličnih karata domaćina
 • Potvrda o znanju nemačkog jezika (A1 nivo Zajedničkog evropskog referentnog okvira)
 • Svojeručno potpisano motivaciono pismo
 • Tabelarna biografija
 • Au-Pair upitnik za domaćine
 • Odštampani i potpisani informator o kompletnosti dokumenata i netačnim podacima u postupku izdavanja vize

Napomena: Pored navedenih dokumenata, mogu se tražiti i drugi dokumenti u zavisnosti od pojedinačnog slučaja. U tu svrhu, ambasada vas moli da dostavite privatnu imejl adresu na kojoj možete biti dostupni tokom čitavog procesa podnošenja zahteva za vizu.

Ako imate ugovor sa RAL sertifikovanom Au-Pair agencijom, obično je dovoljna kopija, skenirana kopija ili faks.

Savezna služba za zapošljavanje objavila model ugovora, Au-Pair upitnik za roditelje-domaćine i dodatne informacije za Au-Pair zapošljavanje.

Vreme obrade nakon podnošenja zahteva za vizu

Vremena obrade uveliko variraju, jer procedura uključuje uključivanje nemačkih vlasti na čije vreme obrade ambasada nema uticaja. Tek nakon što dobije povratnu informaciju od Nemačke, ambasada može doneti konačnu odluku. Po pravilu se mora očekivati vreme obrade od nekoliko nedelja do 3 meseca. Molimo vas da se suzdržite od upita u vezi sa stanjem obrade zahteva u prvih 3 meseca nakon podnošenja zahteva za vizu

Slanje dokumenata

Kada je reč o slanju pasoša nazad ambasada radi sa kurirskom kompanijom DHL, koja svoje usluge nudi u čekaonicama ambasade.

Molimo vas da kupite unapred plaćenu i unapred adresiranu kovertu na dan podnošenja zahteva, i predate je zajedno uz zahtev za vizu na šalteru Odeljenja za vize.

Čim vaš zahtev za vizu bude obrađen, ambasada predaje kovertu sa vašim pasošem i svim drugim dokumentima DHL-u na isporuku. Možete koristiti kod za praćenje koji ste dobili od DHL-a kada ste kupili kovertu da proverite da li je ambasada već predala kovertu DHL-u.

Nakon što dobijete pasoš, proverite odmah da li su svi lični i putni podaci na vizi tačni. Ispravke su obično moguće samo odmah nakon dobijanja vize. Naknadne ispravke mogu dovesti do novih troškova. U tom slučaju, odmah kontaktirajte ambasadu putem imejla na visa@pris.diplo.de


nach oben