Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Kvalifikovani radnik sa delimično priznatom stručnom spremom: Mera prilagođavanja za potpuno priznavanje

Deutsch lernen

Deutsch lernen, © www.colourbox.com

09.03.2023 - Članak

Ako je vaša kvalifikacija samo delimično priznata kao uporediva sa nemačkom kvalifikacijom, možete podneti zahtev za vizu za sprovođenje mere prilagođavanja odnosno mere kvalifikacije.

Ko može/mora da sprovede meru prilagođavanja?

Kvalifikovanim radnicima se smatraju diplomci univerziteta i ljudi sa kvalifikovanom stručnom spremom koja je priznata u Nemačkoj. Međutim, ako je vaša kvalifikacija samo delimično priznata kao uporediva sa nemačkom kvalifikacijom, ne možete odmah dobiti vizu za početak rada. Umesto toga, prvo možete podneti zahtev za vizu da biste izvršili mere prilagođavanja ili kvalifikacije.

Preduslov: zvanično delimično priznavanje diplome (obaveštenje o nedostatku)

Ako nadležni nemački organ u postupku priznavanja utvrdi da se diploma koju ste stekli u inostranstvu može samo delimično priznati kao ekvivalent nemačkoj diplomi, dobićete delimično priznanje ili takozvano obaveštenje o nedostatku. Da biste mogli da radite kao kvalifikovani radnik u Nemačkoj, prvo morate da izvršite meru prilagođavanja ili kvalifikacije u ovom slučaju.

Kvalifikacija se može obaviti u skladu sa zahtevima dalje obuke koji su navedeni u obaveštenju o nedostatku kao deo teorijske obuke ili praktične obuke kompanije

Zakazivanje termina za podnošenja zahteva za vizu.

Zakazivanje termina se može zatražiti samo kada dobijete delimično priznanje svoje diplome ili profesionalne kvalifikacije iz Nemačke. Molimo vas da prvo sakupite sve dokumente potrebne za zahtev za vizu, a zatim se prijavite za termin u kategoriji „Započinjanje kvalifikovanog posla sa diplomom priznatoj u Nemačkoj“ koristeći sistem za zakazivanje termina u ambasadi. Nakon registracije, termin za lični intervju se obično zakazuje u roku od nekoliko nedelja. Možete dobiti e-mail u roku od jedne do dve nedelje nakon registracije na e-mail adresu navedenu u prijavi termina sa zahtevom da unapred pošaljete neka dokumenta e-poštom. Stoga, redovno proveravajte svoju e-poštu.

Lično podnošenje zahteva: Potrebna dokumenta

Molimo vas da izradite elektronski zahtev za vizu, odštampajte ga dva puta i ponesite sa sobom na zakazani termin u ambasadi.

Pored toga, potrebna su nam sledeća dokumenta od vas na dan vašeg ličnog podnošenja zahteva u Odeljenju za vize:

Napomena: Sva dokumenta moraju biti prevedena na nemački jezik i predata u originalu i u 2 kopije

 • 3 biometrijske slike, koje nisu starije od pola godine,
 • Vaš pasoš (koji važi najmanje šest meseca),
 • Taksa za vizu od 75 EUR u gotovini
 • Uverenje o prebivalištu (ne starije od šest meseci)
 • Potvrda o stručnom osposobljavanju ili diploma visoke škole
 • Priznavanje delimične ekvivalentnosti stručne kvalifikacije od strane nadležnog organa (tzv. obaveštenje o nedostatku)
 • Ako se tokom mera prilagođavanja ne zasniva radni odnos ili plata nije dovoljna za obezbeđenje sredstava za život:
 • Bankovni račun sa ograničenim raspolaganjem
 • Garantno pismo
 • Putno zdravstveno osiguranje (INCOMING):
 • koje važi za 6 meseca unutar godinu dana
 • koje važi od datuma podnošenja zahteva za vizu
 • Ako je primenjivo, privremena dozvola za profesionalnu praksu (ako je zaposlenje zahteva)

Pored toga, mora se obezbediti dokaz o planiranoj meri prilagođavanja. U zavisnosti od vrste mere prilagođavanja, to mogu biti različiti dokumenti:

Ako je to pretežno teorijska mera (npr. kurs jezika, visokoškolski kurs):

 • Pozivno pismo/potvrda o registraciji od ponudioca
 • Dokaz o priznavanju ili finansiranju ili AZAV odobrenju ponudioca
 • Informacije o vrsti i trajanju mere sa osvrtom na uočene značajne razlike, informacije o potrebnom minimalnom nivou jezika
 • Sertifikat o jeziku na nivou A2 ili nivou jezika koji je potreban za učešće u meri (u zdravstvenim/zdravstvenim profesijama: najmanje B1)

Ako je to pretežno operativna mera (npr. kurs, stažiranje):

 • Obrasci „Izjava o radnom odnosu” koje ispunjava poslodavac i dopunski list A uz izjavu o radnom odnosu / na obrazac „Izjava o radnom odnosu” uključujući podatke o planiranoj naknadi i obavezujuća izjava preduzeća da mere kvalifikacije mogu biti sproveden tamo
 • Plan dalje obuke u kompaniji
 • Konkretna ponuda za posao za kasnije zapošljavanje kao kvalifikovani radnik sa podacima o plati
 • Sertifikat o jeziku na nivou A2 ili nivou jezika koji je potreban za učešće u meri (u zdravstvenim profesijama i nezi: najmanje B1)

Napomena: Pored navedenih dokumenata, mogu se tražiti i drugi dokumenti u zavisnosti od pojedinačnog slučaja. U tu svrhu, ambasada vas moli da dostavite privatnu imejl adresu na kojoj možete biti dostupni tokom čitavog procesa podnošenja zahteva za vizu.

Samo želite da polažete test znanja:

 • Prijava ispita
 • Sertifikat o znanju jezika na nivou potrebnom za ispit
 • U datom slučaju, potvrda o zapošljavanju u slučaju položenog ispita

Vreme obrade nakon podnošenja zahteva za vizu

Vremena obrade uveliko variraju, jer procedura uključuje uključivanje nemačkih vlasti na čije vreme obrade ambasada nema uticaja. Tek nakon što dobije povratnu informaciju od Nemačke, ambasada može doneti konačnu odluku. Po pravilu se mora očekivati vreme obrade od nekoliko nedelja. Vreme obrade može biti duže, posebno ako ste prethodno boravili u Nemačkoj duži vremenski period.

Slanje dokumenata

Kada je reč o slanju pasoša nazad ambasada radi sa kurirskom kompanijom DHL, koja svoje usluge nudi u čekaonicama ambasade.

Molimo vas da kupite unapred plaćenu i unapred adresiranu kovertu na dan podnošenja zahteva, i predate je zajedno uz zahtev za vizu na šalteru Odeljenja za vize.

Čim vaš zahtev za vizu bude obrađen, ambasada predaje kovertu sa vašim pasošem i svim drugim dokumentima DHL-u na isporuku. Možete koristiti kod za praćenje koji ste dobili od DHL-a kada ste kupili kovertu da proverite da li je ambasada već predala kovertu DHL-u

Nakon što dobijete pasoš, proverite odmah da li su svi lični i putni podaci na vizi tačni. Ispravke su obično moguće samo odmah nakon dobijanja vize. Naknadne ispravke mogu dovesti do novih troškova. U tom slučaju, odmah kontaktirajte ambasadu putem imejla na visa@pris.diplo.de

Na početak stranice