Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Nacionalna Viza

Pässe mit verschiedenen Visa

Pässe mit verschiedenen Visa, © Colourbox

Članak

Duži boravak (više od 90 dana, npr. za studiranje, posao ili spajanje porodice)

 Za boravke preko 90 dana u šest meseci ili za boravke koji za cilj imaju zapošljenje, se od stranaca po pravilu zahteva da podnesu zahtev za nacionalnu vizu, kao na primer za početak studija ili za spajanje porodice.

Formulari za podnošenje zahteva za nacionalnu vizu

Usluga za Vas: Slanje pasoša preko DHL-a

Na početak stranice