Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Kursevi jezika u Nemačkoj

Taza de café y pizarra en la que pone: Aprende alemán

Aprender alemán, © Colourbox.de

04.01.2024 - Članak

Naučite nemački jezik u Nemačkoj. Kroz intenzivni kurs jezika možete do godinu dana nadograditi vaše znanje jezika u Nemačkoj.

Pravna osnova za to je §16b Abs. 1 Aufenthaltsgesetz.

Zakazivanje termina za podnošenje zahteva za vize

Molimo vas da prvo sakupite sva dokumenta potrebna za zahtev za vizu, a zatim zakažite termin za ličnu podnošenje zahteva u Odeljenju za vize u odgovarajućoj kategoriji koristeći naš sistem za zakazivanje termina.Termini za podnošenje zahteva za vizu za obuku u Nemačkoj su obično dostupni u kratkom roku.

Koji dokumenti su mi potrebni za vizu za kurs jezika?

Molimo vas da izradite elektronski zahtev za vizu, odštampajte i ponesite sa sobom na zakazani termin u ambasadi.

Pored toga, potrebna su nam sledeća dokumenta od vas na dan vašeg ličnog podnošenja zahteva u Odeljenju za vize:

Napomena: Svi dokumenti moraju biti prevedeni na nemački, predstavljeni u originalu i sa kopijom (bez kopija u boji) i dokumenti ne smeju biti zaheftani

 • 1 aplikacije. Molimo Vas da popunite formulare štampanim slovima ili da ih popunite elektronski i odštampate. Molimo Vas da ne zaboravite da ih potpišete.
 • 2 biometrijske fotografije (ne starije od 6 meseca)
 • Pasoš (koji važi još najmanje 6 meseca)
 • Taksa za vizu od 75 EUR u gotovini
 • uverenje o prebivalištu (ne starije od šest meseci)
 • Prijava za intenzivni kurs jezika u Nemačkoj sa najmanje 18 nastavnih sati nedeljno i po pravilu dnevnim predavanjima. Prijava pored toga mora imati i odgovore na sledeća pitanja: 
  • U kojem vremenskom periodu i na kom mestu se kurs jezika održava?
  • Koliki su troškovi kursa?
  • Koji nivo poznavanja jezika Zajedničkog evropskog referentnog okvira treba biti postignut kursom?
 • Dokaz o plaćenom kursu jezika
 • Tabelarna biografija. Molimo Vas da pridodate i svedočanstva, diplome ili druge dokaze o već stečenom znanju nemačkog jezika ukoliko postoje.
 • Motivaciono pismo - iz kojeg proizilazi zašto želite da apsolvirate intenzivni kurs jezika u Nemačkoj i koje planove imate nakog njega.
 • Garantno pismo. Ono se mora podneti u obliku službenog formulara i mora sadržati sledeće elemete:
  • Dužina planiranog boravka
  • Navođenje svrhe intenzivnog kursa jezika
  • finansijske mogućnosti osobe koje izdaje garantno pismo moraju biti dokazane. Opcija da se one učine verovatnim ne može biti prihvaćena.
 • Alternativa je otvaranja bankovnog računa sa ograničenim mesečnim raspolaganjem  tokom vašeg boravka.
 • Putno osiguranje (INCOMING) koje važi za vreme vašeg boravka. Maksimalno 12 meseca.
 • Odštampani i potpisani informator o kompletnosti dokumenata i netačnim podacima u postupku izdavanja vize

Napomena: Pored navedenih dokumenata, mogu se tražiti i drugi dokumenti u zavisnosti od pojedinačnog slučaja. U tu svrhu, ambasada vas moli da dostavite privatnu imejl adresu na kojoj možete biti dostupni tokom čitavog procesa podnošenja zahteva za vizu.


Da li mi je potrebno znanje nemačkog?

Znanje nemačkog jezika nije presudni uslov za izdavanje vize za kurs jezika. Preporučuje se međutim da posedujete najmanje A1 ili A2 nivo Zajedničkog evropskog referentnog okvira u formi u formi priznatih sertifikata (Goethe Institut, ÖSD) kako bi vaše učestvovanje na kursu jeziki bilo opravdanije.

Da li mogu da radim sa vizom za kurs jezika?

Ne, zaposlenje pored kursa jezika po pravilu nije dozvoljeno, vaš boravak ima za cilj samo da steknete opsežnije znanje nemačkog jezika. Izuzeci su mogući samo za vreme raspusta kursa jezika. To morate da uskladite sa nadležnom Službom za strance nakon vašeg ulaska u zemlju.

Vreme obrade nakon podnošenja zahteva za vizu

Vremena obrade uveliko variraju, jer procedura uključuje uključivanje nemačkih vlasti na čije vreme obrade ambasada nema uticaja. Tek nakon što dobije povratnu informaciju od Nemačke, ambasada može doneti konačnu odluku. Po pravilu se mora očekivati vreme obrade od nekoliko nedelja. Vreme obrade može biti duže, posebno ako ste prethodno boravili u Nemačkoj duži vremenski period.

Slanje dokumenata

Kada je reč o slanju pasoša nazad ambasada radi sa kurirskom kompanijom DHL, koja svoje usluge nudi u čekaonicama ambasade.

Molimo vas da kupite unapred plaćenu i unapred adresiranu kovertu na dan podnošenja zahteva, i predate je zajedno uz zahtev za vizu na šalteru Odeljenja za vize.

Čim vaš zahtev za vizu bude obrađen, ambasada predaje kovertu sa vašim pasošem i svim drugim dokumentima DHL-u na isporuku. Možete koristiti kod za praćenje koji ste dobili od DHL-a kada ste kupili kovertu da proverite da li je ambasada već predala kovertu DHL-u

Nakon što dobijete pasoš, proverite odmah da li su svi lični i putni podaci na vizi tačni. Ispravke su obično moguće samo odmah nakon dobijanja vize. Naknadne ispravke mogu dovesti do novih troškova. U tom slučaju, odmah kontaktirajte ambasadu putem imejla na visa@pris.diplo.de
Na početak stranice