Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Kursevi jezika u Nemačkoj

Taza de café y pizarra en la que pone: Aprende alemán

Aprender alemán, © Colourbox.de

Članak

Naučite nemački jezik u Nemačkoj. Kroz intenzivni kurs jezika možete do godinu dana nadograditi vaše znanje jezika u Nemačkoj.

Pravna osnova za to je §16b Abs. 1 Aufenthaltsgesetz.

Koji dokumenti su mi potrebni za vizu za kurs jezika?

 • 2 aplikacije. Molimo Vas da popunite formulare štampanim slovima ili da ih popunite elektronski i odštampate. Molimo Vas da ne zaboravite da ih potpišete.
 • 3 biometrijske fotografije (ne starije od 6 meseca)
 • Pasoš (koji važi još najmanje 6 meseca)
 • Uverenje o bračnom stanju (ne starije od 6 meseca)
 • Prijava za intenzivni kurs jezika u Nemačkoj sa najmanje 18 nastavnih sati nedeljno i po pravilu dnevnim predavanjima. Prijava pored toga mora imati i odgovore na sledeća pitanja: 
  • U kojem vremenskom periodu i na kom mestu se kurs jezika održava?
  • Koliki su troškovi kursa?
  • Koji nivo poznavanja jezika Zajedničkog evropskog referentnog okvira treba biti postignut kursom?
 • Dokaz o plaćenom kursu jezika
 • Tabelarna biografija. Molimo Vas da pridodate i svedočanstva, diplome ili druge dokaze o već stečenom znanju nemačkog jezika ukoliko postoje.
 • Motivaciono pismo - iz kojeg proizilazi zašto želite da apsolvirate intenzivni kurs jezika u Nemačkoj i koje planove imate nakog njega.
 • Garantno pismo. Ono se mora podneti u obliku službenog formulara i mora sadržati sledeće elemete:
  • Dužina planiranog boravka
  • Navođenje svrhe intenzivnog kursa jezika
  • finansijske mogućnosti osobe koje izdaje garantno pismo moraju biti dokazane. Opcija da se one učine verovatnim ne može biti prihvaćena.
 • Alternativa je otvaranja bankovnog računa sa ograničenim mesečnim raspolaganjem  tokom vašeg boravka.
 • Putno osiguranje (INCOMING) koje važi za vreme vašeg boravka. Maksimalno 12 meseca.

Molimo Vas da svaki dokument podnesete u originalu uz dve kopije i uz svaki dokument na stranom jeziku priložite i prevod na nemački.

Dodatna dokumenta pored već navedenih mogu biti naknadno zatraženi od strane ambasade u toku postupka izdavanja vize.

Koliko dugo traje postupak izdavanja vize?

Ne možemo nažalost predvideti koliko će dugo trajati postupak obrade pošto on zavisi od mnogih faktora na koje mi ne možemo da utičemo. Pored ostalog Služba za strance u vašem planiranom mestu stanovanja mora pristati na izdavanje vize. Molimo Vas da ne postavljate upite o stanju vašeg predmeta prvih tri meseca nakon podnošenja aplikacije za vizu.

Da li mi je potrebno znanje nemačkog?

Znanje nemačkog jezika nije presudni uslov za izdavanje vize za kurs jezika. Preporučuje se međutim da posedujete najmanje A1 ili A2 nivo Zajedničkog evropskog referentnog okvira u formi u formi priznatih sertifikata (Goethe Institut, ÖSD) kako bi vaše učestvovanje na kursu jeziki bilo opravdanije.

Da li mogu da radim sa vizom za kurs jezika?

Ne, zaposlenje pored kursa jezika po pravilu nije dozvoljeno, vaš boravak ima za cilj samo da steknete opsežnije znanje nemačkog jezika. Izuzeci su mogući samo za vreme raspusta kursa jezika. To morate da uskladite sa nadležnom Službom za strance nakon vašeg ulaska u zemlju.


Imate još pitanja? Iskoristite naš formular za kontakt.

Na početak stranice