Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Studiranje u Nemačkoj

zukünftige

zukünftige, © Colourbox

Članak

Strani državljani mogu započeti visokoškolske studije u Nemačkoj. Za to vam je potrebna viza, za koju je pravna osnova §16 AufenthG.


Vi možete pre vaših studija pohađati prateći kurs jezika ili možete odmah aplicirati za studije.

 
Želim da studiram u Nemačkoj

Molimo Vas da se budete tačni za vaš termin i da donesete 2 potpuno i čitko ispunjene aplikacije za vizu, svojeručno potpisane kao i sledeća dokumenta u originalu sa dve crno-bele kopije:

 • 2 aplikacije. Molimo Vas da popunite formulare štampanim slovima ili da ih popunite elektronski i odštampate. Molimo Vas da ne zaboravite da ih potpišete.
 • 3 biometrijske fotografije (ne starije od 6 meseca)
 • Pasoš (koji važi još najmanje 6 meseca)
 • Uverenje o bračnom stanju (ne starije od 6 meseca)
 • Dokazi o dovoljnim sredstvima za život za prvu godinu boravka. U osnovi je potrebno dokazati posedovanje iznosa u visini trenutnog "BAföG" iznosa, koji trenutno iznosi 10.236 evra po godini. Ovaj se iznos može dokazati sledećim dokumentima:
  • Pisana potvda dobijanja stipendije u dovoljnom iznosu
  • ili garantno pismo. Ono se mora podneti u obliku službenog formulara i mora sadržati sledeće elemete:
   • Dužina planiranog boravka
   • Navođenje svrhe studiranja
   • finansijske mogućnosti osobe koje izdaje garantno pismo moraju biti dokazane. Opcija da se one učine verovatnim ne može biti prihvaćena.
  • alternativa je otvaranja bankovnog računa sa ograničenim mesečnim raspolaganjem. Izbor banke je na vama.
 • Putno osiguranje (INCOMING) koje važi najkraće do upisa. Mi savetujemo dužinu važenja osiguranja od 6 meseca od planiranog datuma ulaska.

Molimo Vas da svakom dokumentu koji podnesete priložite i prevod na nemački.

Sledeće dokumente treba dodatno podneti u sledećim slučajevima:

Za pripremne kurseve jezika za studije:

 • Prijava za školu jezika i potvrda plaćanja troškova. U prijavi mora stojati da se radi o intenzivnom kursu jezika sa najmanje 18 nastavnih časova  nedeljno i po pravilu dnevnim časovima tako da cilj kursa jezika predstavlja ispit znanja jezika za prijem na visokoškolsku ustanovu (npr. C1 ispit, DSH ispit, TestDaF)
 • Dokaz o trenutnom nivou vašeg znanja nemačkog jezika (ukoliko postoji)

Za prvostepene studija (Bačelor):

 • Diploma srednje škole koja omogućava studiranje u Nemačkoj
 • Obaveštenje o prijemu na nemački univerzitet ili potvrda o apliciranju
 • Dokaz o potrebnom znanju jezika na kojem se drže predavanja (Nemački ili Engleski)

Za dalje studije (master ili doktorske studije):

 • Dokaz o završetku prvostepenih studija
 • Obaveštenje o prijemu na nemački univerzitet
 • Dokaz o potrebnom znanju jezika na kojem se drže predavanja (Nemački ili Engleski)

Dodatna dokumenta pored već navedenih mogu biti naknadno zatraženi od strane ambasade u toku postupka izdavanja viza.

Da li mogu sa vizom za studiranje raditi?

Dozvola za boravak za studiranje dozvoljava zaposlenje u dužini od najviše 120 dana, ili 240 dana ako se radi pola radnog vremena, u godini. Studentska zaposlenja su takođe dozvoljena.

Da li mogu raditi sa vizom za pripremni kurs jezika za studije?

Nažalost ne, zaposlenje je moguće samo u vremenima raspusta kursa jezika i mora biti usklađeno sa Službom za strance nakon ulaska u zemlju.

Imam dodatna pitanja

Rado ćemo ih odgovoriti. Molimo da za to koristite naš kontakt-formular.

Na početak stranice