Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Traženje posla – šta moram znati?

Personensuche

Sucher, © www.colourbox.com

Članak

Traženje posla – šta moram znati?

Šta je viza za traženje zaposlenja?

Vi možete u Nemačkoj tražiti posao koji odgovara vašim kvalifikacijama. Za to imate 6 meseci na raspolaganju.

Preduslovi:

 • Vaša visokoškolska diploma je priznata ILI

 • Vaša visokoškolska diploma je uporediva sa nemačkom diplomom.

Koji dokumenti su mi potrebni za vizu za traženje zaposlenja?

 • Dva formulara. Molimo vas da formulare u potpunosti popunite štampanim slovima i da ih potpišete.
 • tri biometrijske slike za pasoš (ne starije od šest meseci)
 • Pasoš (koji važi još najmanje šest meseci)
 • Dokument o bračnom statusu (ne starijim od šest meseci)
 • Visokoškolske diplome
  - Vaša visokoškolska diploma iz Nemačke ILI
  - Vaša priznata visokoškolska diploma iz neke druge zemlje ILI
  - Vaša visokoškolska diploma koja je uporediva sa nemačkom diplomom
 • Biografija (CV) o vašoj profesionalnoj karijeri. Molimo Vas da priložite vaša svedočanstva, diplome i druga dokumenta kako bi dokumentovali vaše kvalifikacije

 • Dodatni dokazi o pripremi vaše potrage za poslom, ukoliko ih posedujete

 • Motivaciono pismo sa navodima o planiranoj potrazi za poslom:
  - Branša za koju ste zainteresovani
  - Region
  - Planirano mesto boravka
  - Smeštaj

 • Garantno pismo. Pismo mora biti u formi službenog formulara i mora sadržati sledeće tačke:
  - Dužina planiranog boravka
  - Navođenje svrhe potrage za poslom
  -Finansijska sigurnost osobe koja daje garantno pismo mora biti dokazana. Opcija verovatna finansijska sigurnost ne može biti prihvaćena.
 • Alternativa garantnom pismu je račun sa ograničenim pravom raspolaganja na najmanje tri a najviše šest meseci

 • Putno osiguranje (INCOMING):
  - koje važe na šest meseci unutar jedne godine
  - koje važi od datuma podnošenja zahteva

Molimo Vas da dokumente predate u originalu , uz dve kopije, ako to nije drugačije navedeno. Svakom dokumentu vašeg zahteva morati dodati i prevod na nemački jezik.

Koliko dugo traje postupak izdavanja vize?

Ukoliko je vaš zahtev potpun, po pravilu se može u roku od nekoliko dana odlučiti o njemu.

Da li mi je potrebno znanje nemačkog jezika?

U osnovi ne. Međutim u pojedinim slučajevima to može biti potrebno. Kontaktiraćemo vas u takvim slučajevima.

Kako da znam da li je moja visokoškolska diploma uporediva sa nekom nemačkom visokoškolskom diplomom?

Vaša visokoškolska diploma mora biti ili priznata ili uporediva u Nemačkoj. Da li vaša diploma potpada pod jednu od ovih kategorija možete saznati ovde .

Ukoliko to nije slučaj, morate podneti zahtev za utvrđivanje ekvivalentnosti kod Centrale za inostrano obrazovanje (Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen).

Da li mogu sa vizom za traženje zaposlenja da odmah počnem da radim?

Ne, nažalost ne. Čim nađete radno mesto, molimo vas da se obratite Službi za strance u mestu vašeg boravka u Nemačkoj. Tamo možete podneti zahtev za boravišnu dozvolu i za dozvolu za rad.

Da li ovo pravilo važi za sva zanimanja kod kojih se traži visokoškolska diploma?

Ne važi za sve. Nekim zanimanjima se u Nemačkoj možete samo baviti ako su vaše kvalifikacije u Nemačkoj priznate. Tim zanimanjima između ostalog pripadaju medicinski i pravni pozivi. Da li vaše željeno radno mesto potpada pod ova regulisana zanimanja možete ovde saznati.

Imam dodatna pitanja

Rado ćemo ih odgovoriti, iskoristite naš kontakt formular.

 

Na početak stranice