Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Nacionalna Viza

Brandenburger Tor

Brandenburger Tor, © chromorange

Artikel

Duži boravak (više od 90 dana, npr. za studiranje, posao ili spajanje porodice)


Za boravke preko 90 dana u šest meseci ili za boravke koji za cilj imaju kao na primer spajanje porodice , za početak studija ili za zapošljenje se od stranaca po pravilu zahteva da podnesu zahtev za nacionalnu vizu.

Formulari za podnošenje zahteva za nacionalnu vizu


nach oben