Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

IT-Stručnjaci

Cloud Computing

Cloud Computing, © dpa

04.01.2024 - Artikel

Započinjanje posla sa jakim profesionalnim znanjem u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija

Ko se smatra IT profesionalcem?

U Nemačkoj možete raditi kao IT specijalista čak i ako nemate fakultetsku diplomu, ali umesto toga imate opsežno profesionalno znanje o informaciono-komunikacionim tehnologijama. Moraju biti ispunjeni najmanje sledeći uslovi:

Zakazivanje termina za podnošenja zahteva za vizu.

Molimo vas da prvo sakupite sve dokumente potrebne za zahtev za vizu, a zatim se prijavite za termin u kategoriji „Započinjanje kvalifikovanog posla sa diplomom priznatoj u Nemačkoj“ koristeći Nakon registracije, termin za lični intervju se obično zakazuje u roku od nekoliko nedelja. Možete dobiti e-mail u roku od jedne do dve nedelje nakon registracije na e-mail adresu navedenu u prijavi termina sa zahtevom da unapred pošaljete neka dokumenta e-poštom. Stoga, redovno proveravajte svoju e-poštu.

Koji su mi dokumenti potrebni za vizu za zaposlenje u sektoru informacionih i komunikacionih tehnologija?

Molimo vas da popunite aplikaciju za vizu  i da je odštampate . Pored toga su nam potrebni i sledeći dokumenti.

Svi dokumenti moraju biti prevedeni na nemački, predstavljeni u originalu i sa kopijom (bez kopija u boji) i dokumenti ne smeju biti zaheftani

 • 2 biometrijske fotografije za pasoš  (koje nisu starije od šest meseca)
 • pasoš  (koje važi još najmanje šest meseca)
 • Taksa za vizu od 75 EUR u gotovini
 • uverenje o prebivalištu (ne starije od šest meseci)
 • Dokaz o uporednoj kvalifikaciji koja je stečena u zadnje 7 godine
 • Dokaz o najmanje tri godine radnog iskustva u sektoru informacionih i komunikacionih tehnologija
 • Sertifikat o znanju nemačkog jezika na nivou B1 Zajedničkog evropskog referentnog okvira
 • Tabelarna biografija
 • Izjava o radnom odnosu
 • Informacije od poslodavca o jeziku koji koristi kompanija

 • Putno osiguranje (INCOMING):
 • koje važi do 6 meseci unutar jedne godine
 • koje važi od datuma podnošenja zahteva
 • Odštampani i potpisani informator o kompletnosti dokumenata i netačnim podacima u postupku izdavanja vize

Napomena: Pored navedenih dokumenata, mogu se tražiti i drugi dokumenti u zavisnosti od pojedinačnog slučaja. U tu svrhu, ambasada vas moli da dostavite privatnu imejl adresu na kojoj možete biti dostupni tokom čitavog procesa podnošenja zahteva za vizu.

Vreme obrade nakon podnošenja zahteva za vizu

Vremena obrade uveliko variraju, jer procedura uključuje uključivanje nemačkih vlasti na čije vreme obrade ambasada nema uticaja. Tek nakon što dobije povratnu informaciju od Nemačke, ambasada može doneti konačnu odluku. Po pravilu se mora očekivati vreme obrade od nekoliko nedelja. Vreme obrade može biti duže, posebno ako ste prethodno boravili u Nemačkoj duži vremenski period.

Slanje dokumenata

Kada je reč o slanju pasoša nazad ambasada radi sa kurirskom kompanijom DHL, koja svoje usluge nudi u čekaonicama ambasade.

Molimo vas da kupite unapred plaćenu i unapred adresiranu kovertu na dan podnošenja zahteva, i predate je zajedno uz zahtev za vizu na šalteru Odeljenja za vize.

Čim vaš zahtev za vizu bude obrađen, ambasada predaje kovertu sa vašim pasošem i svim drugim dokumentima DHL-u na isporuku. Možete koristiti kod za praćenje koji ste dobili od DHL-a kada ste kupili kovertu da proverite da li je ambasada već predala kovertu DHL-u

Nakon što dobijete pasoš, proverite odmah da li su svi lični i putni podaci na vizi tačni. Ispravke su obično moguće samo odmah nakon dobijanja vize. Naknadne ispravke mogu dovesti do novih troškova. U tom slučaju, odmah kontaktirajte ambasadu putem imejla na visa@pris.diplo.de

nach oben