Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

IT-Stručnjaci

Cloud Computing

Cloud Computing, © dpa

25.02.2020 - Artikel

Zaposlenje sa opsežnim praktičnim znanjem u sektoru informacionih i komunikacionih tehnologija

Možete da radite u Nemačkoj kao IT-Stručnjak ako

 • imate 3 radnog iskustva u zadnjih 7 godina koje možete dokazati (uporedna kvalifikacija)
 • zarađujete 60% godišnjih doprinosa opšteg penzionog osiguranja koji trenutno iznosi 4.140,- € bruto mesečno i
 • Sertifikat o znanju nemačkog jezika na nivou B1 Zajedničkog evropskog referentnog okvira

Koji su mi dokumenti potrebni za vizu za zaposlenje u sektoru informacionih i komunikacionih tehnologija?

Molimo vas da popunite aplikaciju za vizu  i da je odštampate u dva primerka. Pored toga su nam potrebni i sledeći dokumenti.

Molimo Vas da obratite pažnju da sva dokumenta moraju biti prevedena na nemački i predata u dva primerka.

 • 3 biometrijske fotografije za pasoš  (koje nisu starije od šest meseca)
 • pasoš  (koje važi još najmanje šest meseca)
 • potrvda o porodičnom (bračnom) statusu (koja nije starija od šest meseca)
 • Dokaz o uporednoj kvalifikaciji koja je stečena u zadnje 7 godine
 • Dokaz o najmanje tri godine radnog iskustva u sektoru informacionih i komunikacionih tehnologija
 • Sertifikat o znanju nemačkog jezika na nivou B1 Zajedničkog evropskog referentnog okvira
 • Izjava o radnom odnosu
 • Putno osiguranje (INCOMING):
  • koje važi do 6 meseci unutar jedne godine
  • koje važi od datuma podnošenja zahteva
nach oben