Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Traženje zaposlenja za stručnu radnu snagu

Baustelle Humboldt Forum in Berlin

Baustelle Humboldt Forum in Berlin, © chromorange

04.01.2024 - Artikel

Ko može da podnese zahtev za vizu za traženje posla kao kvalifikovani radnik?

Možete da podnete zahtev za vizu za traženje zaposlenja kao stručna radna snaga sa strukovnom obukom ako imate sertifikat o znanju nemačkog jezika na nivou B1 Zajedničkog evropskog referentnog okvira ili ako

 • imate diplomu za završenu kvalifikovanu obuku u Nemačkoj
 • posedujete diplomu za završenu kvalifikovanu obuku u inostranstvu koja je u Nemačkoj priznata. Na posebnoj stranici možete saznati gde i kako možete zatražiti priznavanje diplome.

Uslov: Priznavanje diplome

Prvo se mora izvršiti priznavanje, a zatim se može podneti zahtev za vizu sa obaveštenjem o priznanju. Zbog toga je važno da svoju stranu kvalifikaciju prvo priznaju nadležni organi u Nemačkoj. To rade samo zvanični organi u Nemačkoj. Više informacija o postupku priznavanja možete pronaći ovde: Priznanje u Nemačkoj. Zainteresovani profesionalci bi trebalo da pokrenu ove procedure u ranoj fazi.

Ako ste dobili obaveštenje o priznanju, ali još uvek nemate konkretnu ponudu za posao, možete podneti zahtev za vizu za traženje posla u Nemačkoj u profesiji za koju vas kvalifikuje vaša kvalifikacija. To mora biti kvalifikovan posao, pomoćne aktivnosti i polukvalifikovani poslovi su isključeni.

Da li mogu sa vizom za traženje zaposlenja odmah započeti sa radom?

Ne, nažalost ne. Dozvola boravka vam daje pravo da radite samo probno do 10 sati nedeljno i samo na poslu koji odgovara vašim kvalifikacijama. Čim nađete posao, kontaktirajte kancelariju za imigraciju u mestu vašeg prebivališta u Nemačkoj. Tamo možete podneti zahtev za boravišnu i radnu dozvolu.

Zakazivanje termina za podnošenja zahteva za vizu.

Molimo vas da prvo sakupite sve dokumente potrebne za zahtev za vizu, a zatim se prijavite za termin u kategoriji „Započinjanje kvalifikovanog posla sa diplomom priznatoj u Nemačkoj“ koristeći sistem za zakazivanje termina u ambasadi. Nakon registracije, termin za lični intervju se obično zakazuje u roku od nekoliko nedelja. Možete dobiti e-mail u roku od jedne do dve nedelje nakon registracije na e-mail adresu navedenu u prijavi termina sa zahtevom da unapred pošaljete neka dokumenta e-poštom. Stoga, redovno proveravajte svoju e-poštu.

Koji su mi dokumenti potrebni za vizu za traženje zaposlenja kao stručna radna snaga sa priznatom strukovnom obukom?

Molimo vas da popunite aplikaciju za vizu  i da je odštampate. Pored toga su nam potrebni i sledeći dokumenti.

Svi dokumenti moraju biti prevedeni na nemački, predstavljeni u originalu i sa kopijom (bez kopija u boji) i dokumenti ne smeju biti zaheftani!

 • 2 biometrijske fotografije za pasoš  (koje nisu starije od šest meseca)
 • pasoš  (koje važi još najmanje šest meseca)
 • Taksa za vizu od 75 EUR u gotovini
 • Uverenje o prebivalištu (ne starije od šest meseci)
 • vaša diploma ili dokaz o diplomiranju
 • potvrda o priznavanju diplome
 • Sertifikat o znanju nemačkog jezika na nivou B1 Zajedničkog evropskog referentnog okvira
 • Tabelarna biografija. Molimo Vas da unesete vaša svedočanstva, diplome i u datom slučaju drugu dokumentaciju koja dokazuje vaše kvalifikacije.
 • Ukoliko imate, možete da pridodate dodatne dokaze o planiranju vaše potrage za poslom
 • Motivaciono pismo sa podacima o planiranoj potrazi za zaposlenjem:
  • Sektor
  • Region
  • Planirano mesto boravka
  • Smeštaj
 • Garantno pismo. Ono mora biti u formi službenog formulara i mora sadržati sledeće podatke:
  • Dužinu vašeg boravka
  • Navođenje namene pisma (Za traženje zaposlenja)
  • Finansijske mogućnosti lica koje izdaje garantno pismo moraju biti dokazane. Opcija da se finansijske mogućnosti učine samo verodostojnim ne može biti prihvaćena.
 • Alternativa garantnom pismu je račun sa ograničenim mesečnim raspolaganjem za najmanje tri i najviše šest meseca u visini od  939,- € mesečno
 • Putno osiguranje (INCOMING):
  • koje važi do 6 meseci unutar jedne godine
  • koje važi od datuma podnošenja zahteva
 • Odštampani i potpisani informator o kompletnosti dokumenata i netačnim podacima u postupku izdavanja vize

Napomena: Pored navedenih dokumenata, mogu se tražiti i drugi dokumenti u zavisnosti od pojedinačnog slučaja.

Vreme obrade nakon podnošenja zahteva za vizu

Vremena obrade uveliko variraju, jer procedura uključuje uključivanje nemačkih vlasti na čije vreme obrade ambasada nema uticaja. Tek nakon što dobije povratnu informaciju od Nemačke, ambasada može doneti konačnu odluku. Po pravilu se mora očekivati vreme obrade od nekoliko nedelja. Vreme obrade može biti duže, posebno ako ste prethodno boravili u Nemačkoj duži vremenski period.

Slanje dokumenata

Kada je reč o slanju pasoša nazad ambasada radi sa kurirskom kompanijom DHL, koja svoje usluge nudi u čekaonicama ambasade.

Molimo vas da kupite unapred plaćenu i unapred adresiranu kovertu na dan podnošenja zahteva, i predate je zajedno uz zahtev za vizu na šalteru Odeljenja za vize.

Čim vaš zahtev za vizu bude obrađen, ambasada predaje kovertu sa vašim pasošem i svim drugim dokumentima DHL-u na isporuku. Možete koristiti kod za praćenje koji ste dobili od DHL-a kada ste kupili kovertu da proverite da li je ambasada već predala kovertu DHL-u.

Nakon što dobijete pasoš, proverite odmah da li su svi lični i putni podaci na vizi tačni. Ispravke su obično moguće samo odmah nakon dobijanja vize. Naknadne ispravke mogu dovesti do novih troškova. U tom slučaju, odmah kontaktirajte ambasadu putem imejla na visa@pris.diplo.de


nach oben