Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Traženje zaposlenja za stručnu radnu snagu

Baustelle Humboldt Forum in Berlin

Baustelle Humboldt Forum in Berlin, © chromorange

25.02.2020 - Artikel


Možete da podnete zahtev za vizu za traženje zaposlenja kao stručna radna snaga sa strukovnom obukom ako imate sertifikat o znanju nemačkog jezika na nivou B1 Zajedničkog evropskog referentnog okvira ili ako

 • imate diplomu za završenu kvalifikovanu obuku u Nemačkoj
 • posedujete diplomu za završenu kvalifikovanu obuku u inostranstvu koja je u Nemačkoj priznata. Na posebnoj stranici možete saznati gde i kako možete zatražiti priznavanje diplome.

Koji su mi dokumenti potrebni za vizu za traženje zaposlenja kao stručna radna snaga sa priznatom strukovnom obukom?

Molimo vas da popunite aplikaciju za vizu  i da je odštampate u dva primerka. Pored toga su nam potrebni i sledeći dokumenti.

Molimo Vas da obratite pažnju da sva dokumenta moraju biti prevedena na nemački i predata u dva primerka.

 • 3 biometrijske fotografije za pasoš  (koje nisu starije od šest meseca)
 • pasoš  (koje važi još najmanje šest meseca)
 • potrvda o porodičnom (bračnom) statusu (koja nije starija od šest meseca)
 • vaša diploma ili dokaz o diplomiranju
 • potvrda o priznavanju diplome
 • Sertifikat o znanju nemačkog jezika na nivou B1 Zajedničkog evropskog referentnog okvira
 • Tabelarna biografija. Molimo Vas da unesete vaša svedočanstva, diplome i u datom slučaju drugu dokumentaciju koja dokazuje vaše kvalifikacije.
 • Ukoliko imate, možete da pridodate dodatne dokaze o planiranju vaše potrage za poslom
 • Motivaciono pismo sa podacima o planiranoj potrazi za zaposlenjem:
  • Sektor
  • Region
  • Planirano mesto boravka
  • Smeštaj
 • Garantno pismo. Ono mora biti u formi službenog formulara i mora sadržati sledeće podatke:
  • Dužinu vašeg boravka
  • Navođenje namene pisma (Za traženje zaposlenja)
  • Finansijske mogućnosti lica koje izdaje garantno pismo moraju biti dokazane. Opcija da se finansijske mogućnosti učine samo verodostojnim ne može biti prihvaćena.
 • Alternativa garantnom pismu je račun sa ograničenim mesečnim raspolaganjem za najmanje tri i najviše šest meseca u visini od  939,- € mesečno
 • Putno osiguranje (INCOMING):
  • koje važi do 6 meseci unutar jedne godine
  • koje važi od datuma podnošenja zahteva

Da li mogu sa vizom za traženje zaposlenja odmah započeti sa radom?

Viza dozvoljava probno zaposlenje koje traje maksimalno deset sati u nedelji u sektoru za koji ste obučeni kroz vašu kvalifikaciju.


nach oben