Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Obuka u Nemačkoj

Eröffnung Schülerlabor

Eröffnung Schülerlabor, © ZB

14.01.2020 - Članak

Koji su mi dokumenti potrebni za moju vizu za obuku?


Molimo Vas da podnesete elektronsku aplikaciju za vizu  i da je odštampate 2 kopije. Pored toga su nam potrebni sledeći dokumenti.

Molimo Vas da obratite pažnju da su nam uz sve dokumente potrebni prevodi i 2 kopije.

 • 3 biometrijske fotografije, koje nisu starije od pola godine,
 • vaš pasoš, koji važi još najmanje pola godine,
 • potvrda o bračnom statusu, koja nije starija od pola godine,
 • Vaš ugovor o obuci, iz kojeg mora prozilaziti:
  • Poslodavac sa potpunom adresom
  • Datum početka obuke
  • Tačan naziv vaše obuke
  • Iznos nadoknade za obuku
 • vaš plan obuke,
 • "Incoming" zdravstveno osiguranje koje važi mesec dana unutar jedne godine. Osiguranje mora biti važeće i za slučaj da vaše mesto stanovanja prenesete iz Kosova za Nemačku.
 • sertifikat o znanju nemačkog jezika na B1 nivou evropskog referentnog okvira.

Koliko dugo traje postupak izdavanja vize?

Za vašu vizu je potrebno uključiti i nadležnu Službu za strance u Nemačkoj. Prognozu o trajanju postupka izdavanja vize ne možemo nažalost dati. Molimo Vas da u prva tri meseca od podnošenja aplikacije za vizu ne postavljate upite o stanju vašeg predmeta.


Molimo Vas da vašu aplikaciju za vizu podnesete na vreme pre početka vaše obuke!

Na početak stranice