Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Praksa u Nemačkoj

Praktikum

Praktikum, © dpa / picture-alliance

04.01.2024 - Članak

Pod određenim uslovima, studenti i diplomci mogu da obave praksu u Nemačkoj kako bi stekli iskustvo u profesionalnom okruženju.

Stekli ste fakultetsku diplomu u poslednje dve godine ili trenutno završavate studije koja vodi do fakultetske diplome, praksa je vezana za vaše studije i traje najviše 6 meseci (EU praksa)
ili

Posedujete saglasnost nemačke Savezna agencija za zapošljavanje (stažiranje u dogovoru sa Saveznom agencijom za zapošljavanje)

i vaš univerzitet nudi diplome koje su priznate u Nemačkoj (tj. univerzitet mora imati ocenu H+ u anabin bazi podataka).

Zakazivanje termina za podnošenje zahteva za vize

Molimo vas da prvo sakupite sva dokumenta potrebna za zahtev za vizu, a zatim zakažite termin za ličnu podnošenje zahteva u Odeljenju za vize u odgovarajućoj kategoriji koristeći naš sistem zakazivanja termina. Termini za podnošenje zahteva za vizu za obuku u Nemačkoj su obično dostupni u kratkom roku.

Lično podnošenje zahteva: Potrebna dokumentacija

Molimo vas da izradite elektronski zahtev za vizu, odštampajte i ponesite sa sobom na zakazani termin u ambasadi.

Pored toga, potrebna su nam sledeća dokumenta od vas na dan vašeg ličnog podnošenja zahteva u Odeljenju za vize:

Napomena: Svi dokumenti moraju biti prevedeni na nemački, predstavljeni u originalu i sa kopijom (bez kopija u boji) i dokumenti ne smeju biti zaheftani!

 • 2 biometrijske slike, koje nisu starije od pola godine,
 • Vaš pasoš (koji bi trebalo da važi za ceo planirani boravak i 3 meseca posle toga),
 • Taksa za vizu od 75 EUR u gotovini
 • uverenje o prebivalištu (ne starije od šest meseci)
 • INCOMING zdravstveno osiguranje ili dokaz o nemačkom zdravstvenom osiguranju, koji važi 6 meseci u godini ili za period pripravničkog staža.
 • Motivaciono pismo na nemačkom jeziku sa razlozima za izbor prakse sa sopstvenim potpisom,
 • Odštampani i potpisani informator o kompletnosti dokumenata i netačnim podacima u postupku izdavanja vize

 • Dokaz da vaš univerzitet nudi diplome koje su priznate u Nemačkoj (tj. univerzitet mora da ima ocenu H+ u anabin bazi podataka),

Pored toga potrebno je podneti i:

Za EU praksu:

 • ugovor sa prijemnom organizacijom o učešću u praksi, uključujući planirane mere teorijske i praktične obuke (ugovor o praksi), koji sadrži i sledeće:
 • opis programa za stažiranje uključujući obrazovni cilj ili komponente učenja,
 • planirano trajanje prakse,
 • uslove delatnosti i nadzora,
 • Vaše radno vreme i
 • pravni odnos između vas i institucije koja prima,
 • Dokaz da ste stekli fakultetsku diplomu u poslednje dve godine pre podnošenja prijave, ili da pohađate predavanja koji vode do univerzitetske diplome
 • Izjava o obavezivanju prijemne institucije da snosi sve troškove

za praksu u vezi sa studijama u dogovoru sa Saveznom agencijom za zapošljavanje:

 • Dokaz da ste već završili najmanje 4 semestra vaših studija,
 • dokaz da još uvek studirate,
 • vaš ugovor o praksi,
 • Saglasnosti Savezne agencije za zapošljavanje.

Napomena: Pored navedenih dokumenata, mogu se tražiti i drugi dokumenti u zavisnosti od pojedinačnog slučaja. U tu svrhu, ambasada vas moli da dostavite privatnu imejl adresu na kojoj možete biti dostupni tokom čitavog procesa podnošenja zahteva za vizu.

Vreme obrade nakon podnošenja zahteva za vizu

Vremena obrade uveliko variraju, jer procedura uključuje uključivanje nemačkih vlasti na čije vreme obrade ambasada nema uticaja. Tek nakon što dobije povratnu informaciju od Nemačke, ambasada može doneti konačnu odluku. Po pravilu se mora očekivati vreme obrade od nekoliko nedelja. Vreme obrade može biti duže, posebno ako ste prethodno boravili u Nemačkoj duži vremenski period.

Slanje dokumenata

Kada je reč o slanju pasoša nazad ambasada radi sa kurirskom kompanijom DHL, koja svoje usluge nudi u čekaonicama ambasade.

Molimo vas da kupite unapred plaćenu i unapred adresiranu kovertu na dan podnošenja zahteva, i predate je zajedno uz zahtev za vizu na šalteru Odeljenja za vize.

Čim vaš zahtev za vizu bude obrađen, ambasada predaje kovertu sa vašim pasošem i svim drugim dokumentima DHL-u na isporuku. Možete koristiti kod za praćenje koji ste dobili od DHL-a kada ste kupili kovertu da proverite da li je ambasada već predala kovertu DHL-u.

Nakon što dobijete pasoš, proverite odmah da li su svi lični i putni podaci na vizi tačni. Ispravke su obično moguće samo odmah nakon dobijanja vize. Naknadne ispravke mogu dovesti do novih troškova. U tom slučaju, odmah kontaktirajte ambasadu putem imejla na visa@pris.diplo.de


Na početak stranice