Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Olakšano nalaženje posla za visoko kvalifikovana lica u Nemačkoj

Physik

Physik, © dpa

23.08.2022 - Članak

Informacije o Plavoj Karti EU

Zakonske pretpostavke za zaposlenje visoko kvalifikovanog stručnog osoblja su 1. Avgusta 2012. olakšane.

Cilj je da se Savezna Republika Nemačka učini atraktivnijom za dobro obrazovane strane imigrante. Nova dozvola za boravak (Aufenthaltstitel) se oficijalno zove "Plava Karta EU". Pored toga je za kvalifikovano stručno osoblje uvedena i dozvola za boravak za traženje posla.

Plavu Kartu EU može dobiti osoba koja je u Nemačkoj, završila neku visoku školu. Ako visokoškolska diploma nije stečena u Nemačkoj, sve zavisi od toga, da li je diploma u Nemačkoj

- priznata ili

- je sproveden test uporedivosti.

Informacije o priznavanju i o testu uporedivosti inostranih visokoškolskih zvanja možete naći na www.anabin.de.

Podnosioc zahteva mora osim toga dokazati da će on u Nemačkoj raspolagati bruto platom od najmanje 55.200 € godišnje. Ovo se može dokazati stavljanjem na uvid radnog ugovora ili obavezujuće ponude za posao.

Posebne stavke za visokokvalifikovane u deficitarnim pozivima

Zu den Berufen gehören insbesondere Za visokokvalifikovane u određenim deficitarnim pozivima važi niža granica za minimalni prihod. Ona iznosi trenutno 43.056 €. Ovi pozivi su naročito

- Inženjeri,

- Naučnici priorodnih nauka,

- Matematičari,

- IT stručnjaci kao i

- Medicinsko osoblje.


Potpunu listu ovih poziva možete naći u grupama 21, 221 i 25

Postupak za izdavanje vize

Za ulazak u Nemačku potrebno je podnošenje zahteva za vizu za zapošljavanje u Nemačkoj ambasadi. Dozvola za boravak na osnovu Plave Karte EU se nakon toga izdaje isključivo od službi za strance u Nemačkoj.

Važenje Plave Karte EU

Kod prvobitnog izdavanja, Plave Karta EU se izdaje za trajanje priloženog radnog ugovora plus dodatna tri meseca, najduže međutim na period od četiri godine. Osobe koje poseduju "Plavu Kartu EU" mogu nakon 33 meseci dobiti Dozvolu za naseljavanje, ukoliko njihov radni odnos i dalje postoji. Ukoliko se dokaže znanje jezika na nivou B1, Dozvola za boravak se može već nakon dve godine izdati.

Supružnici i deca

Supružnici i deca osobe koje poseduje "Plavu Kartu EU" dobijaju dozvolu za boravak bez dokaza o znanju Nemačkog jezika.

Dozvola za boravak za traženje zaposlenja za kvalifovane stručnjake

Državljani Republike Kosovo mogu i dalje da dobiju vizu na najviše pola godine za traženje zaposlenja, ukoliko poseduju nemačku diplomu, nostrifikovanu diplomu ili u određenom slučaju diplomu koja ispunjava uslove za nostrifikovanje, odnosno ako poseduju uporedivo visokoškolsko zvanje (pogledajte gore uslove za Plavu Kartu EU). Tokom ovog vremenskog perioda se mogu potruditi da nađu posao u Nemačkoj.

Dalje je potrebno da se pri predaji zahteva dokaže da se, za trajanje boravka u SR Nemačkoj, može samostalno izdržavati.

Ova viza međutim ne znači da se preko nje može ostvariti zaposlenje.

Ja sam lekar i hoću da radim u Nemačkoj

Želite da nađete radno mesto u Nemačkoj kao lekar ili ste već pronašli radno mesto? Onda je Plava karta EU odgovor na Vaše pitanje.

Pored ostalih dokumenata koja su potrebna za Plavu kartu EU potrebno je i odobrenje za obavljanje zanimanja (Berufserlaubnis) odnosno takozvana aprobacija. Postupak se razlikuje zavisno od savezne države do savezne države, molimo Vas da informišete na stranici anerkennung-in-deutschland.de, kojoj se instituciji se morate obratiti u Nemačkoj. Morate imati jednu od ove dve potvrde i u slučaju da najpre želite da tražite posao u Nemačkoj.

Aprobacija? Odobrenje za obavljanje zanimanja (Berufserlaubnis)? Šta je razlika?

Aprobacija potvrđuje da možete u Nemačkoj raditi kao lekar, niste vremenski ograničen, niste ograničeni u izboru mesta u kome ćete raditi i možete otvoriti ordinaciju i poslovati. Odobrenje za obavljanje zanimanja (Berufserlaubnis) je nasuprot tome ograničeno. Ono važi samo za određene savezne države, vremenski je ograničena i ograničena je na jedno zanimanje pod prismotrom, što znači da ste „uslovno zaposleni“. Ovaj se status zove i nesamostalna delatnost. Status Odobrenje za obavljanje zanimanja (Berufserlaubnis) je niži od aprobacije.

Ovde možete naći Zahtev za izdavanje vize za preuzimanje u PDF formatu. Molimo Vas da odštampate formular već kući i da ga popunjenog donesete pri podnošenju zahteva.


Antrag auf Erteilung eines nationalen Visums - Application for a national visa PDF / 183 KB

Želim da podnesem zahtev za „Plavu kartu EU

Postupak za izdavane „Plave karte EU“ može trajati malo duže. Pored saglasnosti od strane Službe za strance u vašem budućem mestu stanovanje, u nekim je slučajevima potrebna i saglasnost Savezne agencije za rad.

Možete računati sa prosečno dva meseca čekanja na odgovor, molimo Vas da za to vreme ne postavljate pitanja o stanju predmeta. Molimo vas da zakažete termin za predaju zahteva za vizu preko našeg onlajn sistema. Informacije o Sistemu za termine možete naći na stranici sa najčešće postavljenim pitanjima.

Molimo Vas da se pojavite na vreme za Vaš termin i da donesete 2 potpuno popunjena i čitko napisana zahteva za vizu. Zahtevi moraju biti svojeručno potpisani i uz njih treba podneti sledeća dokumenta u originalu i dve crno-bele kopije:

  • 3 biometrijske fotografije za pasoš, ne starije od pola godine;
  • Vaš pasoš, koji važi još najmanje pola godine;
  • taksa u iznosu od 75 evra u gotovini
  • Uverenje o porodičnom stanju, ne starije od pola godine;
  • Diplomu visoke ili više škole. Ukoliko niste diplomirali u Nemačkoj, dostavite i prevod na nemački ili engleski, osim ako je vaša diploma već priznata u Nemačkoj ili je bila predmet uporednog testa (Vergleichbarkeitsprüfung). Za doktore važi posebna pravila koja će biti navedena u daljem tekstu.
  • Vaš ugovor o radu na nemačkom ili engleskom. Ugovor o radu mora sadržati sledeće informacije:
  • Naziv i puna adresa poslodavca;
  • Sadržaj delatnosti
  • Datum početka radne aktivnosti, i ukoliko postoji i datum završetka ugovora.
  • Zdravstveno osiguranje (incoming), koje važi 6 meseca unutar jedne godine. Ono mora biti važeće i u slučaju da premestite Vaše prebivalište sa Kosova u inostranstvo.

Molimo Vas da priložite prevod na nemački jezik uz svaki dokument vašeg zahteva za izdavanje vize.

Vaš godišnji prihod mora da iznosi najmanje 53.600 evra bruto, izuzeci su zaposlenja koja pripadaju grupama 21. 25 i 221 međunarodne standardne klasifikacije. Kod ovih zaposlenja godišnji prihod mora iznositi najmanje 41.808 evra.

Jedan kompletni primerak vašeg zahteva za vizu sa pratećim dokumentima se šalje Službi za strance u Nemačkoj na proveru. Molimo Vas da obavezno obratite pažnju na to da su vaša dokumenta opširna i potpuna. Tako sprečavate dodatne upite sa naše strane i produženo vreme obrade.

Prihvatamo prevode isključivo od sudskih prevodilaca. Troškovi obrade vašeg zahteva za vizu iznose 75€, koja se moraju platiti u gotovini na šalteru. Molimo Vas da odbijete bilo kakve zahteve za plaćanje van šaltera, oni nisu povezani sa delatnošću ambasade.

Ukoliko ste venčani i vaš bračni drug ima državljanstvo neke od zemlje članica Evropske Unije (uključujući Nemačku), ne morate platiti ove troškove. Povraćaj novca nije moguć.

Povezani sadržaji

Na početak stranice