Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Spajanje porodice

finger Familie

finger Familie, © ColourBox

04.01.2024 - Članak

Zahtev za imenovanje

Morate da ugovorite sastanak da bi predali zahtev. Vreme čekanja uključuje nekoliko dana/nedelja.. Uverite se da uvek imate pristup na e-pošti koju navedete u zahtevu za sastanak. Potvrda termina biće poslata samo na ovaj e-mail.


Lični intervju u odeljenju za vize

Molimo Vas da podnesete elektronsku aplikaciju za vizu  i da je odštampate. Pored toga su nam potrebni sledeći dokumenti.

Svi dokumenti moraju biti prevedeni na nemački, predstavljeni u originalu i sa kopijom (bez kopija u boji) i dokumenti ne smeju biti zaheftani.

 • 2 biometrijske fotografije, veličine za pasoš, (ne starije od 6 meseci)
 • Pasoš koji važi još najmanje 6 meseci
 • Naknada za izdavanje vize iznosi 75 evra za odrasle ili 37,50 evra za maloletnu decu, u gotovini. Zahtevi za izdavanje vize od strane supružnika, maloletne dece nemačkih državljana i roditelja maloletne nemačke dece su besplatne
 • Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 meseci)
 • Uverenje u prebivalištu (ne starije od 6 meseci)
 • Aktuelna potvrda o prebivalištu bračnog druga koji živi u Nemačkoj
 • Kopija pasoša
 • Kopija važeće dozvole za boravak u Nemačkoj
 • Ukoliko je jedan od bračnih drugova već bio venčan potrebno je podneti i presudu/e o razvodu/razvodima
 • U slučaju razvoda van teritorije Nemačke potrebno je, u datim slučajevima, priznanje inostrane presude o razvodu. Dodatne informacije možete naći na https://pristina.diplo.de/xk-de/service/konsularisches/-/2562068 (informacije dostupne isključivo na nemačkom jeziku).
 • Ako supružnik nema nemačko državljanstvo, putničko zdravstveno osiguranje(INCOMING)
 • koje važi 3 meseca u jednoj  godini
 • od dana podnošenja zahteva.
 • Odštampani i potpisani informator o kompletnosti dokumenata i netačnim podacima u postupku izdavanja vize

Takođe su nam potrebni sledeći dokumenti, u zavisnosti od vrste spajanja porodice koju zelite. Izaberite odgovarajuću kategoriju.

 • Izvod iz matične knjige venčanih  (ne stariji od 6 meseci)
 • Ukoliko je jedan od supružnika prilikom sklapanja braka bio maloletan: sudsku odluku o saglasnosti roditelja sa sklapanjem braka
 • Dokaz o osnovnom poznavanju nemačkog jezika (A1  nivou evropskog referentnog okvira)

Napomena: Zakon predviđa izuzetke od potrebe za dokazivanjem osnovnog znanja nemačkog jezika.

 • Ovjerena kopija pasoša od supruga/e
 • Izvod iz matične knjige venčanih
 • Trenutni ugovor o zakupu supruga/e
 • Trenutni ugovor o radu supruga/e i zvanične potvrde o plati u poslednja 3 meseca

 • Potvrda opštinskog organa uprave u Nemačkoj nadležnog za matične poslove (Standesamt) o prijavi za zaključenje braka prema paragrafu 13. član 4. Zakona o ličnom statusu Nemačke
 • Dokaz o osnovnom poznavanju nemačkog jezika (A1  nivou evropskog referentnog okvira)

Napomena: Zakon predviđa izuzetke od potrebe za dokazivanjem osnovnog znanja nemačkog jezika.

 • Pozivno pismo/ Garantno pismo (Verpflichtungserklärung) prema paragrafu 66-68 Zakona o boravku primljeno od strane Službe za strance.

U slučaju spajanja sa samo jednim roditeljem potrebno je:

 • Izvod iz matične knjige venčanih roditelja (ne stariji od šest meseci) i
 • Dokaz o zajedničkom starateljstvu nad roditeljima i izjava o saglasnosti roditelja koji ostaje na Kosovu, overenu od strane Nemačke ambasade
 • Presuda nadležnog Suda za maloletnike da se roditelju koji živi u Nemačkoj prenosi roditeljsko briga. 149 Zakona o porodičnom pravu na Kosovu (Family Law of Kosovo), 16.02.2006.). Presuda mora da sadrži dokaz o pravnoj snazi, kao i
 • potvrdu nadležnog Opštinskog suda (albanski: Gjykata e komunale) o verodostojnosti.

 Kod podnosilaca zahteva koji su stariji od 16 godina ( ukoliko pri ulasku nisu prisutna oba roditelja ili jedan roditelj koji ima starateljstvo):

 • Dokaz o poznavanju nemačkog jezika na Nivou C1 evropskog referentnog okvira


 • Odluka o usvajanju, ako se ne radi o odluci izdatoj u Nemačkoj potrebno je dostaviti dodatno uverenje od strane nemačkih vlasti ili Porodičnog suda („Anerkennungsfestellung“)

 Kod podnosilaca zahteva koji su stariji od 16 godina (nezavisno od toga da li je u pitanju spajanje sa jednim ili sa oba roditelja, isto i kada se spajanje vrši zajedno sa jednim od roditelja):

 • Dokaz o poznavanju nemačkog jezika na Nivou C1 evropskog referentnog okvira

 • Nemački izvod iz knjige rodjenih deteta
 • Dokaz o nemačkom državljanstvu deteta

Za roditelje koji su u braku:

 • Venčani list overen ne stariji od 6 meseci, odnosno nemački/međunarodni venčani list

 Za roditelje koji nisu u braku:

 • Dokaz o zajedničkom staranju nad detetom ili dokaz o samostalnom starateljstvu podnosioca zahteva (po pravilu overene izjava o zajedničkom starateljstvu)

​​​​​​​Napomena: Pored navedenih dokumenata, mogu se tražiti i drugi dokumenti u zavisnosti od pojedinačnog slučaja. U tu svrhu, ambasada vas moli da dostavite privatnu imejl adresu na kojoj možete biti dostupni tokom čitavog procesa podnošenja zahteva za vizu.

Vreme obrade nakon ličnog podnošenja prijave

Vreme obrade zahteva za spajanje porodice je veoma različito, jer se u toku postupka, po pravilu, originalni dokumenti moraju slati Nemačkoj i uključiti domaće nemačke vlasti, na čija vremena obrade ambasada nema uticaja. . Konačno ispitivanje i odluku ambasada može doneti tek nakon što Nemačke dobiju povratne informacije. Po pravilu se mora očekivati vreme obrade do 3 meseca, u nekim slučajevima znatno duže. Stoga, molimo vas da se uzdržite od upita o statusu obrade u prva 3 meseca nakon podnošenja lične prijave.

Ako je uz prijavu priloženo prethodno odobrenje nadležnog nemačkog imigracionog organa, vreme obrade obično se smanjuje na nekoliko nedelja.

Povratak dokumenata

Za vraćanje pasoša, ambasada sarađiva sa kurirskom kompanijom DHL, koja svoje usluge nudi u čekaonicama ambasade.

Molimo kupite pretplaćenu i unapred adresiranu kovertu na dan prijave i predajte je zajedno sa zahtevom.

Čim se vaš zahtev za vizu obradi, ambasada će predati kovertu sa vašim pasošem i sve druge dokumente DHL-u na dostavu. Kod za praćenje koji ste dobili od DHL-a prilikom kupovine koverte možete koristiti da biste u bilo kom trenutku proverili da li je ambasada kovertu već predala DHL-u.

Imajte na umu i naše informacije o notarskom uverenju.

Nakon što dobijete pasoš, proverite odmah da li su svi lični i putni podaci na vizi tačni. Ispravke su obično moguće samo odmah nakon dobijanja vize. Naknadne ispravke mogu dovesti do novih troškova. U tom slučaju, odmah kontaktirajte ambasadu putem imejla na visa@pris.diplo.deNa početak stranice