Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Plava karta EU

Physik

Physik, © dpa

22.03.2023 - Artikel

Informacije o Plavoj Karti EU

Ko može podneti zahtev za Plavu kartu EU?

Ako ste završili fakultet u Nemačkoj, plava karta EU bi mogla biti opcija za vas. Ako niste stekli fakultetsku diplomu u Nemačkoj, molimo vas da proverite da li je diploma koju ste stekli, u Nemačkoj

- priznata ili,

- je za nju sproveden test uporedivosti.

Za plavu kartu EU morate dostaviti dokaz o zaposlenju u Nemačkoj sa zakonskom minimalnom platom. Za definisana deficitarna zanimanja primenjuje se donja granica minimalne plate. To su posebno sledeće profesije:

·         Inženjeri

·         Naučnici na polju prirodnih nauka

·         Matematičari

·         IT-stručno osoblje

·         Medicinski radnici

Obuhvaćena zanimanja nalaze se u grupama 21, 221, 25 Međunarodne standardne klasifikacije zanimanja.

Pre nego što počnete da radite, morate podneti zahtev za vizu za ulazak. Dozvolu boravka „Plava karta EU“ tada izdaje nadležna Služba za strance u Nemačkoj.

Zakazivanje termina za podnošenje zahteva za vizu

Ako niste stekli svoju diplomu u Nemačkoj ili nekoj drugoj zemlji EU, možete podneti zahtev za vizu tek kada dobijete diplomu iz Nemačke. Molimo vas da prvo sakupite sva dokumenta potrebna za vizu, a zatim se prijavite za termin u kategoriji „Započinjanje kvalifikovanog zaposlenja sa diplomom priznatoj u Nemačkoj“ koristeći sistem zakazivanja termina ambasade. Nakon registracije, termin za lični intervju se obično zakazuje u roku od nekoliko nedelja. Moguće je da nakon registracije nekad dobijete e-mail u kojem se traži da unapred pošaljete neka dokumenta putem e-mail-a. Stoga vas molimo da redovno proveravate svoj e-mail.

Lično podnošenje zahteva za vizu: Potrebna dokumentacija

Molimo Vas da popunite Vaš zahtev za vizu na računaru, odštampajte ga u dva primerka i ponesite ih sa sobom na zakazani termin u ambasadi.Pored toga, potrebna su nam sledeća dokumenta od vas na dan vašeg ličnog predavanja zahteva za vizu u Odeljenju za vize:

Napomena: Svi dokumenti moraju biti prevedeni na nemački i predati u originalu sa dve kopije.

  •         3 biometrijske fotografije za pasoš, ne starije od šest meseci;
  •         Vaš pasoš, koji važi još najmanje šest meseci;
  •         taksa u iznosu od 75 evra u gotovini
  •         Potvrda o prebivalištu, ne starija od šest meseci;
  •         Diplomu visoke ili više škole. Ukoliko niste diplomirali u Nemačkoj, dostavite i prevod na nemački ili engleski, osim ako je vaša diploma već priznata u Nemačkoj ili je bila predmet uporednog testa (Vergleichbarkeitsprüfung). Za doktore važi posebna pravila koja će biti navedena u daljem tekstu.
  •       Izjava o zaposlenju​​​​​​​
  •      Zdravstveno osiguranje (incoming), koje važi 6 meseca unutar jedne godine.
  •      Koje važi od datuma podnošenja zahteva
  •      Odštampani i potpisani informator o kompletnosti dokumenata i netačnim podacima u postupku izdavanja vize

Napomena: Pored navedenih dokumenata, mogu se tražiti i drugi dokumenti u zavisnosti od pojedinačnog slučaja. U tu svrhu, ambasada vas traži da dostavite privatnu e-mail adresu na kojoj možete biti dostupni tokom celog procesa prijave.

Plava karta EU za lekare

Da li već imate posao kao lekar u Nemačkoj?

Pored dokumenata potrebnih za Plavu kartu EU, potrebna vam je odobrenje ili radna dozvola. Procedura se razlikuje od savezne države do savezne države. Molimo vas da se unapred raspitate na www.anerkennung-in-deutschland.de kojem organu u Nemačkoj treba da se obratite. Potrebna vam je jedna od ove dve dozvole, čak i ako u početku tražite posao u Nemačkoj.

Spajanje porodice

Supružnici i deca imaoca Plave karte EU dobijaju boravišnu dozvolu bez dokaza o poznavanju nemačkog jezika. Molimo da prijavite svog supružnika i decu putem našeg sistema zakažete termin u cilju spajanje porodice.

Vreme obrade zahteva nakon ličnog podnošenja

Vreme obrade od podnošenja zahteva lično obično je 2 do 3 nedelje, u izuzetnim slučajevima i duže.

Slanje dokumentacije nazad

Radi slanja pasoša nazad ambasada sarađuje sa kurirskom kompanijom DHL, koja svoje usluge nudi u čekaonicama ambasade.

Na dan podnošenja zahteva, molimo vas da kupite unapred plaćenu i unapred adresiranu kovertu i predate je uz vaš zahtev za izdavanje vize u Odeljenju za izdavanje vize.

Čim vaš zahtev za vizu bude obrađen, ambasada predaje kovertu sa vašim pasošem i svim drugim dokumentima DHL-u na isporuku. Možete koristiti kod za praćenje koji ste dobili od DHL-a, kada ste kupili kovertu, da proverite da li je ambasada već predala kovertu DHL-u.

Više informacija možete pronaći ovde

Nakon što dobijete pasoš, odmah proverite da li su svi lični i putni podaci na vizi tačni. Ispravke su obično moguće samo odmah. Naknadne ispravke mogu dovesti do nove naknade. U tom slučaju, odmah kontaktirajte ambasadu putem e-maila na: visa@pris.diplo.de

Verwandte Inhalte

nach oben