Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Traženje posla – šta moram znati?

Personensuche

Sucher, © www.colourbox.com

04.01.2024 - Artikel

Traženje posla – šta moram znati?

Ko može da podnese zahtev za vizu za traženje posla kao akademik?

Vi možete u Nemačkoj tražiti posao koji odgovara vašim kvalifikacijama.

Preduslovi:

 • Vaša visokoškolska diploma je priznata ILI
 • Vaša visokoškolska diploma je uporediva sa nemačkom diplomom.

Možete provesti 6 meseci tražeći posao u Nemačkoj za koji vas kvalifikuju vaše studije.

Kako da znam da li je moja diploma priznata u Nemačkoj ili se smatra uporedivom?

Da li je vaša diploma priznata u Nemačkoj ili se smatra uporedivom možete saznati na veb stranici Priznanje u Nemačkoj.

Ukoliko to nije slučaj, morate podneti zahtev za utvrđivanje ekvivalentnosti kod Centrale za inostrano obrazovanje

Da li ovo pravilo važi za sva zanimanja kod kojih se traži visokoškolska diploma?

Ne važi za sve. Nekim zanimanjima se u Nemačkoj možete samo baviti ako su vaše kvalifikacije u Nemačkoj priznate. Tim zanimanjima između ostalog pripadaju medicinski i pravni pozivi. Da li vaše željeno radno mesto potpada pod ova regulisana zanimanja možete ovde saznati.

Da li mogu sa vizom za traženje zaposlenja da odmah počnem da radim?

Ne, nažalost ne. Čim nađete radno mesto, molimo vas da se obratite Službi za strance u mestu vašeg boravka u Nemačkoj. Tamo možete podneti zahtev za boravišnu dozvolu i za dozvolu za rad.

Zakazivanje termina za podnošenja zahteva za vizu.

Zakazivanje termina se može zatražiti samo kada dobijete delimično priznanje svoje diplome ili profesionalne kvalifikacije iz Nemačke. Molimo vas da prvo sakupite sve dokumente potrebne za zahtev za vizu, a zatim se prijavite za termin u kategoriji „Započinjanje kvalifikovanog posla sa diplomom priznatoj u Nemačkoj“ koristeći sistem za zakazivanje termina u ambasadi. Nakon registracije, termin za lični intervju se obično zakazuje u roku od nekoliko nedelja. Možete dobiti e-mail u roku od jedne do dve nedelje nakon registracije na e-mail adresu navedenu u prijavi termina sa zahtevom da unapred pošaljete neka dokumenta e-poštom. Stoga, redovno proveravajte svoju e-poštu.

Lično podnošenje zahteva: Potrebna dokumenta

Molimo vas da izradite elektronski zahtev za vizu, odštampajte i ponesite sa sobom na zakazani termin u ambasadi.

Pored toga, potrebna su nam sledeća dokumenta od vas na dan vašeg ličnog podnošenja zahteva u Odeljenju za vize:

Napomena: Svi dokumenti moraju biti prevedeni na nemački, predstavljeni u originalu i sa kopijom (bez kopija u boji) i dokumenti ne smeju biti zaheftani!

 • 2 biometrijske slike za pasoš (ne starije od šest meseci)
 • Pasoš (koji važi još najmanje šest meseci)
 • Taksa za vizu od 75 EUR u gotovini
 • Dokument o bračnom statusu (ne starijim od šest meseci)
 • Visokoškolske diplome
 •  Vaša visokoškolska diploma iz Nemačke ILI
 • Vaša priznata visokoškolska diploma iz neke druge zemlje ILI
 • Vaša visokoškolska diploma koja je uporediva sa nemačkom diplomom
 • Biografija (CV) o vašoj profesionalnoj karijeri. Molimo Vas da priložite vaša svedočanstva, diplome i druga dokumenta kako bi dokumentovali vaše kvalifikacije
 • Dodatni dokazi o pripremi vaše potrage za poslom, ukoliko ih posedujete
 • Motivaciono pismo sa navodima o planiranoj potrazi za poslom:
 • Branša za koju ste zainteresovani
 • Region
 • Planirano mesto boravka
 • Smeštaj
 • Garantno pismo. Pismo mora biti u formi službenog formulara i mora sadržati sledeće tačke:
  • - Dužina planiranog boravka
  • - Navođenje svrhe potrage za poslom
  • -Finansijska sigurnost osobe koja daje garantno pismo mora biti dokazana. Opcija verovatna finansijska sigurnost ne može biti prihvaćena.
 • Alternativa garantnom pismu je račun sa ograničenim pravom raspolaganja na najmanje tri a najviše šest meseci.Više informacija možete pronaći u pregledu troškova života u Nemačkoj.
 • Putno osiguranje (INCOMING):
  • - koje važe na šest meseci unutar jedne godine
  • - koje važi od datuma podnošenja zahteva
 • Odštampani i potpisani informator o kompletnosti dokumenata i netačnim podacima u postupku izdavanja vize

Napomena: Pored navedenih dokumenata, mogu se tražiti i drugi dokumenti u zavisnosti od pojedinačnog slučaja. U tu svrhu, ambasada vas moli da dostavite privatnu imejl adresu na kojoj možete biti dostupni tokom čitavog procesa podnošenja zahteva za vizu.

Vreme obrade nakon podnošenja zahteva za vizu

Vremena obrade uveliko variraju, jer procedura uključuje uključivanje nemačkih vlasti na čije vreme obrade ambasada nema uticaja. Tek nakon što dobije povratnu informaciju od Nemačke, ambasada može doneti konačnu odluku. Po pravilu se mora očekivati vreme obrade od nekoliko nedelja. Vreme obrade može biti duže, posebno ako ste prethodno boravili u Nemačkoj duži vremenski period.

Slanje dokumenata

Kada je reč o slanju pasoša nazad ambasada radi sa kurirskom kompanijom DHL, koja svoje usluge nudi u čekaonicama ambasade.

Molimo vas da kupite unapred plaćenu i unapred adresiranu kovertu na dan podnošenja zahteva, i predate je zajedno uz zahtev za vizu na šalteru Odeljenja za vize.

Čim vaš zahtev za vizu bude obrađen, ambasada predaje kovertu sa vašim pasošem i svim drugim dokumentima DHL-u na isporuku. Možete koristiti kod za praćenje koji ste dobili od DHL-a kada ste kupili kovertu da proverite da li je ambasada već predala kovertu DHL

Nakon što dobijete pasoš, proverite odmah da li su svi lični i putni podaci na vizi tačni. Ispravke su obično moguće samo odmah nakon dobijanja vize. Naknadne ispravke mogu dovesti do novih troškova. U tom slučaju, odmah kontaktirajte ambasadu putem imejla na visa@pris.diplo.de 

nach oben