Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Programi i bursave të Ekonomisë Gjermane

Stipendienprogramm der Deutschen Wirtschaft

Stipendienprogramm der Deutschen Wirtschaft, © Stipendienprogramm der Deutschen Wirtschaft

Komisioni Lindor për Ekonominë Gjermane (OA) kandidatëve të rinj të kualifikuar kosovarë iu ofron mundësinë për të aplikuar për një bursë të Ekonomisë Gjermane për Ballkanin Perëndimor. Programi ka për qëllim t'u mundësojë kandidatëve të kualifikuar praktika 3 deri 6-mujore në Gjermani, pranë kompanive gjermane.

Programi i bursave ofrohet në bashkëpunim me Ministrinë Federale për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim (BMZ), Shoqërinë Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ) dhe Dhomën Gjermane të Tregtisë dhe Industrisë në Shqipëri (DIHA).


Programi i bursave të Ekonomisë Gjermane