Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Projektet e vogla të Ambasadës

Bild-Logo-Botschaft

Bild-Logo-Botschaft, © Auswärtiges Amt

Të ashtuquajturat projekte të vogla përbëjnë një instrument të rëndësishëm të bashkëpunimit teknik në mes të Gjermanisë dhe Kosovës. Qëllimi i këtyre projekteve është mbështetja e shtresave të varfëra dhe më të varfëra të shoqërisë.

Të projektet e vogla të ambasadës kontribuojnë drejtëpërdrejtë në përmirësimin e situatës jetësore të shtresave shoqërore të anashkaluara nga aspekti social. OJQ-të mund të aplikojnë me projekte të veta për mbështetje financiare ambasada.

Shpallja për financim të projekteve të vogla publikohet në fillim të vitit (janar/shkurt) në uebfaqen dhe faqen e facebook-ut të Ambasadës Gjermane në Prishtinë.


Shpalla aktuale është e lidhur më poshtë.