Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Vizë nacionale

Pässe mit verschiedenen Visa

Pässe mit verschiedenen Visa, © Colourbox

Qëndrim afatgjatë (më shumë se 90 ditë, p.sh. për studim, punë ose bashkim familjar)

Për vizë për qëndrime të përhershme (bashkim familjar, studime, fillim punësimi etj.) parimisht të gjithë të huajt pa kufizime obligohen të pajisen me vizë.

Formulari i aplikimit për vizë për qëndrim afatgjatë (Vizë nacionale)

Shërbimet për Ju: Dërgimi i pasaportës me postë DHL