Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Punësimi dhe kërkimi i një vendi të punës në Gjermani

Ekzistojnë baza të ndryshme ligjore sipas të cilave mund të aplikoni për një vizë pune. Ju lutemi fillimisht kontrolloni se për cilin lloj vize dëshironi të aplikoni.

E keni përfunduar proceduren për njohjen e diplomës në Gjermani? Atëherë mund të punësoheni si Punëtor me kualifikim profesional ose për ju mund të vijë në konsideratë një Karton i kaltër i BE-së.

Nuk keni një diplomë të njohur në Gjermani apo dëshironi të punoni në një fushë krejtësisht tjeter nga ajo për të cilën jeni trajnuar? Atëherë mund të aplikoni për një vizë sipas Rregullorës për Ballkanin Perëndimor.

Më shumë informata gjeni më poshtë: