Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Portali i ri për shërbime konzullore

null

null, © Colourbox

04.12.2023 -

Mundësi aplikimi online për Kartën Blu, akademikë dhe specialistë me formim profesional të njohur


Në Prishtinë tani mund të aplikoni online për vizë për Kartën Blu (BE), punësim për akademikë dhe punëtorë të kualifikuar me formim të njohur profesional në portalin për shërbime konzullore të Ministrisë së Jashtme. Dokumentet tuaja do të kontrollohen për plotësinë si pjesë e procesit online, në mënyrë që të jeni të përgatitur në mënyrë optimale për takimin tuaj në ambasadë.


Informacione të mëtejshme për këto lloj aplikacionesh mund të gjenden në portalin për shërbime konzullore.