Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Vizë nacionale

Aufenthaltstitel

Aufenthaltstitel, © dpa

Qëndrim afatgjatë (më shumë se 90 ditë, p.sh. për studim, punë ose bashkim familjar)

Për qëndrime më shumë se 90 ditë në gjashtë muaj ose për qëndrime që synojnë për shembull bashkimin familjar, fillimin e studimeve ose për punësim, parimisht të gjithë të huajt pa kufizime obligohen të pajisen me vizë.

Formulari i aplikimit për vizë për qëndrim afatgjatë (vizë nacionale)