Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Mini-Projekte

Projektet e vogla janë një shtesë ndaj angazhimit në politikat zhvillimore të Qeverisë Federale të Gjermanisë në Kosovë, të cilat i mundësojnë Ambasadës Gjermane në mënyrë të pavarur, shpejt dhe fleksibël të përkrahin financiarisht projekte të kuptimplota me një vëllim më të vogël.

Të ashtuquajturat projekte të vogla formojnë një vegël të rëndësishme të bashkëpunimit teknik ndërmjet Gjermanisë dhe Kosovës. Ambasada disponon me një buxhet, nga i cili mund të ofrojë në mënyrë të shpejt dhe jobyrokratike ndihmë për projekte, me të cilat ndihmohet në mënyrë prioritare plotësimi i nevojave bazike të shtresave të varfëra dhe shumë të varfëra. Mjetet ofrohen nga buxheti i Ministrisë Federale Gjermane për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik.

Informata lidhur me projektet të cilat përkrahen, partnerët e mundshëm, procedurat e aplikimit dhe formën që duhen ta kenë projekt propozimet, mund të gjeni në këtë faqen e mëposhtme të internetit.

Në mënyrë që të merrni një përgjigje, ju lusim që kërkesës tuaj t'i bashkangjitni të gjitha të dhënat tuaja kontaktuese, përfshirë një adresë elektronike të vlefshme.

Fletë-Informacion

Formulari për aplikim në gjuhën gjermane

Formulari për aplikim në gjuhën angleze