Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Projektet e vogla të Ambasadës

Bild-Logo-Botschaft

Bild-Logo-Botschaft, © Auswärtiges Amt

Të ashtuquajturat projekte të vogla përbëjnë një instrument të rëndësishëm të bashkëpunimit teknik në mes të Gjermanisë dhe Kosovës. Qëllimi i këtyre projekteve është mbështetja e shtresave të varfëra dhe më të varfëra të shoqërisë.

Të projektet e vogla të ambasadës kontribuojnë drejtëpërdrejtë në përmirësimin e situatës jetësore të shtresave shoqërore të anashkaluara nga aspekti social. OJQ-të mund të aplikojnë me projekte të veta për mbështetje financiare ambasada.

Shpallja për financim të projekteve të vogla publikohet në fillim të vitit (janar/shkurt) në uebfaqen dhe faqen e facebook-ut të Ambasadës Gjermane në Prishtinë.


Shpalla aktuale është e lidhur më poshtë.

Përmbajtje të tjera

Grantet për projekte të vogla nga Ambasada Gjermane në Prishtinë kanë për qëllim të sigurojnë ndihmë të shpejtë dhe efektive për shtresat më të varfëra dhe / ose grupet më të cenueshme të…

Projekte të vogla nga Ambasada Gjermane 2021