Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Projekte të Paktit të Stabilitetit për Evropën Juglindore në Kosovë

StabiPakt-Logo
StabiPakt-Logo© AA

Ambasada pas marrëveshjes me Ministrinë Federale për Punë të Jashtme të Gjermanisë, përkrah projekte që i ndjekin synimet e Paktit të Stabilitetit për Evropën Juglindore.

Projekt propozimet mund t’i drejtoni në këtë adresë:

Ambasada Gjermane në Prishtinë
Sektsioni i Ekonomisë
Rr. Azem Jashanica Nr.17
Arbëri (Dragodan)
10 000 Prishtinë

Projekt propozimet duhet të jenë në gjuhën gjermane apo angleze. Ato duhet të dorëzohen bashkë me një plan financiar të detaluar si dhe formularin e plotësuar të Ministrisë Federale për Punë të Jashtme të Gjermanisë.