Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Organizatat në sferën e Bashkëpunimit Ekonomik

Këtu mund të gjeni më shumë informata lidhur me organizatat gjermane që veprojnë në Kosovë

Bashkëpunimi Ndërkombëtar Gjerman (GIZ)

Bashkëpunimi Ndërkombëtar Gjerman (GIZ) GmbH nisi punën në fillim të vitit 2011. Kjo organizatë kombinon ekspertizën dhe përvojën shumëvjeçare të Shërbimit Gjerman për Zhvillim (Deutschen Entwicklungsdienstes - DED GmbH), Bashkëpunimit Teknik Gjerman (Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit - GTZ GmbH) dhe Edukimit të Mëtutjeshëm dhe Zhvillimit Ndërkombëtar (InWEnt -- Internationale Weiterbildung und Entwicklung GmbH).

Lexoni më shumë lidhur me GIZ në këtë link

Grupi bankar KfW – Marka për të ardhmen

KfW-Logo
KfW-Logo© KfW

Grupi bankar KfW ofron impulsa për ekonomi, shoqëri e ekologji, në Gjermani, në Evropë dhe në mbarë botën. Ajo përkrah ndërrimin dhe jep shtytje për ide të së ardhmes. Synimi i bashkëpunimit zhvillimor me Kosovë është dhënia e kontributit, që shteti i ri "të qendrojë në këmbët e veta". Pikërëndesat e përkrahjes së bashkëpunimit financiar me Kosovë janë mbështetjet e ekonomisë private nëpërmes ndërtimit dhe zgjerimit të shërbimeve financiare për ndërmarrje të vogla e të mesme, përtëritjen e sistemit të furnizimit me energji si dhe përmirësimin e infrastrukturës komunale.

Për më shumë informata:

KfW