Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Njohja e diplomave të huaja të studimit dhe shkollimit profesional në Gjermani.

null

null, © Colourbox

22.01.2020 -

Njohja e diplomave të huaja të studimit dhe shkollimit profesional bëhet përmes institucionit përkatës në Gjermani.

Gjatë procedurës së njohjës, institucioni përkatës në Gjermani verifikon, se sa është ekuivalent kualifikimi juaj profesional i huaj me profesionin përkatës në Gjermani dhe a mund të njihet ai.

Institucionit përkatës për procedurën e njohjës i nevoiten dëftesa dhe dokumente, të cilat informojnë rreth përmbajtjës dhe kohëzgjatjes së kualifikimit profesional. Poashtu në profesionin përkatës rendësi ka gjithashtu edhe përvoja e punës.

Njohja nuk është e nevojshme, në rastet kur shkollimin tuaj profesional apo studimet e larta i keni përfunduar në Gjermani.

Kompetent për njohjen e kualifikimeve të huaja janë institucione të ndryshme.

Informacione të mëtejshme mund të gjeni këtu: