Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Shërbime konsullore

Foto eines Formulars

Foto eines Formulars, © picture-alliance/ ZB

09.07.2018 -


Mirë se vini në Shërbimin konsullor të Ambasadës Gjermane në Prishtinë. Oferta jonë e shërbimeve iu drejtohet kryesisht nënshtetasve gjermanë. Për këtë arsye ju lutemi që të keni mirëkuptim që informatat në dispozicion në masë të madhe janë në gjuhën gjermane.

Nëpërmejt linkut në vijim ju dilni në faqen në gjuhën gjermane të Shërbimit konsullor: konsularischer Service

 Fletëinformacionet në vijim janë në dispozicion për ju në versionin në gjuhën shqipe:

Certifikata policore

Deklaratë pëlqimi e prindit (që mbetet në Kosovë) për bashkim familjar të fëmijës

Deklaratë pëlqimi mbi pranimin e atësisë

Njohja e diplomave të huaja të shkollimit dhe studimit profesional në Gjermani

Legalizimi i certifikatave të Republikës së Kosovës

Lista e avokatëve

Pranimi i atësisë

Vërtetimi i kopjeve