Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Studime dhe kurse te gjuhës në Gjermani

Studime dhe kurse te gjuhës– çfarë duhet të di

Gjermania është një nga vendet më të dëshiruara në botë për studime. Arsimimi i studentëve të huaj të kualifikuar në shkollat e larta gjermane është prioritet parësor i qeverisë federale.

Këtu mund t’i gjeni informata më të hollësishme rreth aplikimit për dhënien e vizës për studime dhe kurse të gjuhës :


Merkblatt Visa für Studium/Sprachkurs - Viza për studime/kurse të gjuhës PDF / 353 KB

Ju nevojitet një xhirollogari e bllokuar në një bankë në Gjermani? Çfarë duhet të dini

Këtu mund t'i shkarkoni formularin për aplikimin e një vize për studime dhe kurse të gjuhës si dokumente pdf. Ju lutem, shtypeni formularin dhe e sjellni formularin te plotësuar.


Antrag auf Erteilung eines nationalen Visums - Application for a national visa PDF / 183 KB