Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Studime dhe kurse te gjuhës në Gjermani

Studime dhe kurse te gjuhës– çfarë duhet të di

Hörsaal Medizin Leipzig
Hörsaal© dpa/pa/ZB

Gjermania është një nga vendet më të dëshiruara në botë për studime. Arsimimi i studentëve të huaj të kualifikuar në shkollat e larta gjermane është prioritet parësor i qeverisë federale.

Këtu mund t’i gjeni informata më të hollësishme rreth aplikimit për dhënien e vizës për studime dhe kurse të gjuhës :


Merkblatt Visa für Studium/Sprachkurs - Viza për studime/kurse të gjuhës PDF / 353 KB

Ju nevojitet një xhirollogari e bllokuar në një bankë në Gjermani? Çfarë duhet të dini

Këtu mund t'i shkarkoni formularin për aplikimin e një vize për studime dhe kurse të gjuhës si dokumente pdf. Ju lutem, shtypeni formularin dhe e sjellni formularin te plotësuar.


Antrag auf Erteilung eines nationalen Visums - Application for a national visa PDF / 183 KB